Grunty rolne – prawo pierwokupu ANR

Piszę właśnie ze Szczecina, gdzie prowadzę dziś szkolenie dotyczące obrotu gruntami rolnymi. Z tej okazji, dzisiejszy wpis dotyczy prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prawo pierwokupu przysługuje ANR w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych, jeśli z takiego prawa nie skorzystał dzierżawca lub gdy nie ma dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu.

W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia ustawy, prawo pierwokupu ANR przysługuje niezależnie od powierzchni nieruchomości rolnej. Poprzednio, to prawo dotyczyło nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

Nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Konieczne jest zatem zawarcie dwóch umów:

 • warunkowej – tj. zawartej pod warunkiem, że ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu,
 • definitywnej – przenoszącej własność nieruchomości.

Po zawarciu umowy warunkowej,konieczne jest zawiadomienie ANR o zawarciu umowy warunkowej. Po otrzymaniu zawiadomienia, ANR ma miesiąc na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. Jeśli ANR z tego prawa skorzysta, to do skutku dochodzi umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez właściciela z nabywcą (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Jeśli ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Ustawa przewiduje szereg wyjątków. Prawo pierwokupu ANR nie przysługuje, gdy:

 • nabywcą nieruchomości rolnej jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • nabywcą nieruchomości rolnej jest Skarb Państwa,
 • nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy,
 • nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą wyrażoną w drodze decyzji (art. 2a ust. 4 ustawy lub art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
 • sprzedaż następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego (art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy),
 • jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Podczas spaceru po Szczecinie (jestem tu pierwszy raz), zobaczyłem taki nietypowe rozwiązanie – balkon dla osób, które nie mają lęku przestrzeni.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

 1. Szczepan pisze:

  Szanowny Panie,
  czy zgodnie z art 7 pkt 2 Ustawy o wstrzymaniu(..) nieruchomości rolne o powierzchni do 0,3 ha nie są wyłączone z prawa pierwokupu przez ANR ?
  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   Moim zdaniem, w przypadku nieruchomości rolnych prawo pierwokupu ANR na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie przysługuje, ponieważ ta ustawa nie jest do takich nieruchomości stosowana.

 2. Kacper pisze:

  a propos balkonów, cały efekt psują barierki te kolumny byłyby wystarczające 😉

 3. Patrycja pisze:

  Witam serdecznie,

  jest w trakcie załatwiania dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i nie wiem czy problem ziemi rolnej dotyczy również mnie.

  Otóż mój ojciec jest rolnikiem, posiada ogólnie jakieś 20 ha, występuję o pozwolenie na budowę domu jako budowa siedliska na działce o pow. 1,6 ha. Gdy otrzyma pozwolenie, przepisuje działkę oraz pozwolenie na mnie. I wówczas ja zaczynam z mężem budować dom.
  Na polskie realia musimy wziąć kredyt pod budowę domu. I tutaj mam wątpliwość, wyczytałam, że banki wydają decyzję odmowną, jeśli zabezpieczeniem kredytu mają być działki rolne.
  Czy ten problem dotyczy również nas? Jeśli będziemy posiadać 1,6 ha i nic więcej nas z rolnictwem nie łączy.

  Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości.

  • Iwo Fisz pisze:

   Przeniesienie własności nieruchomości na osobę bliską (np. córkę) jest możliwe, pisałem o tym – proszę popatrzeć we wpisach z kwietnia. Nie potrafię natomiast powiedzieć czy dostaniecie Państwo kredyt – tym się nie zajmuję.

 4. Piotr pisze:

  Witam
  jestem posiadaczem działki rolnej 3120m2 objętej miejscowym planem zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Czy w takim wypadku przy sprzedaży konieczne jest zawieranie umowy warunkowej czy taka nieruchomość jest z tego wyłączona?
  Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam.

  • Iwo Fisz pisze:

   Jeśli to nie jest nieruchomość rolna, to nie podlega nowym przepisom i pierwokupowi ANR.

   • Piotr pisze:

    W palnie zagospodarowania jest napisane: „budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i uprawy ogrodnicze”. Pod tym jest zapis: „przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne”. Czy wzmianka o uprawach ogrodniczych coś zmienia w kwestii sprzedaży? W ewidencji gruntów działka figuruje jako grunty orne. Dwóch notariuszy odmówiło sporządzenia aktu twierdząc że to ziemia rolna a nie budowlana.

 5. Anna pisze:

  Proszę Pana: posiadam nieruchomość rolną w mieście Lodzi – 2 ha. Nie ma sporządzonego planu zagospod.przestrzennego,jest natomiazt „studium”. W studium przeznaczenie „PU”. Jest inwestor zainteresowany kupnem nieruchomości.Jednak chce bym wystąpiła o sporządzenie miejscowego planu zavgospodarowania przestrzennego – chcę to uczynić. Moje pytanie jest takie – jezeli przy zawarciu umowy warunkowej tj. Zawartej pod warunkiem ,że ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu, okaże się, że ANR jednak skorzysta z prawa pierwokupu, czy mogę wycofać się z takiej umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji – w tym konsekwencji finansowej? i jeszcze 2-gie pytanie: czy inwestor,który zawarłby ze mną hipotetycznie umowę ma obowiązek występowania do sądu o ustalenie ceny, czy też może zapłacić cenę uzgodnioną przez obie strony? Będę wdzięczna za odpowiedź – pozdrawiam Anna

  • Iwo Fisz pisze:

   Jeśli ANR skorzysta z prawa pierwokupu, to nabędzie nieruchomość – dojdzie do skutku umowa. Nie będzie w takim przypadku zawarcia umowy finalnej, bo nieruchomość stanie się własnością państwową. Cenę można ustalić we własnym zakresie, ale trzeba się liczyć z możliwością zakwestionowania jej przez ANR przy okazji pierwokupu.

 6. Małgorzata pisze:

  Witam,

  Proszę o informację czy orientuje się Pan czy działka o powierzchni 40 arów w części (ok połowie) objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę czy obejmuje ją ustawa i ANR może skorzystać z pierowkupu?

  Będę wdzięczna za odpowiedź.

 7. Joanna pisze:

  Dzien dobry,
  Zgodnie z przyjęta ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.
  Posiadamy z mężem ziemię rolną o powierzchni 0,3001 ha+ udział w drodze 0,0282 ha.
  Proszę powiedzieć czy ten 1 m2 faktycznie będzie tutaj przeszkodą przy sprzedaży ziemi? Czy do ogólnej sumy udział w drodze też jest brany pod uwagę?
  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
  P.S. Balkony bomba, w górnej części zwłaszcza – słońce z każdej strony 🙂

 8. Marcin pisze:

  Balkony pierwsza klasa 🙂 Szkoda, że te barierki psują całokształt, ale wiadomo – bezpieczeństwo przede wszystkim.

 9. Łukasz pisze:

  Dziękuje za bardzo ciekawy i rzeczowy artykuł. Pozdrawiam.

 10. Ewelina pisze:

  Witam,
  proszę o poradę. Co w przypadku gdy chcę sprzedać działkę która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w 50% znajduje się pod zabudowie mieszkaniowej jednorodzinną a w 50% to uprawy polowe i ogrodnicze z zabudową zagrodową (działka ma 0,2000 ha), czy mogę ją sprzedać bez konieczności geodezyjnego wydzielenia części budowlanej?
  co w przypadku gdy działka w mpzp znajduje się częściowo w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 70% a częściowo w terenach przeznaczonych pod zalesienie 30% (działka ma 0,2500 ha)?
  czy w tych przepadkach również istnieje konieczność podpisania dwóch umów warunkowej i definitywnej??

  Bardzo dziękuje za odpowiedz, pozdrawiam Ewelina.

  • Iwo Fisz pisze:

   Jeśli nieruchomość ma poniżej 0,3 ha, to nie podlega ograniczeniom w obrocie, dotyczącym nieruchomości rolnych. W takim przypadku, nie stosuje się też przepisów o pierwokupie ANR, zatem (o ile nie ma innych przesłanek) to nie trzeba zawierać 2 umów.

 11. Jacek pisze:

  Dzień dobry, jestem w trakcie zakupu działki powyzej 3tys m2,, jest to dzialka rolna, ktora wlasciciel odkupil od Skarbu Panstwa w ’84. Dzialka ma wydana decyzje o warunkach zabudowy. U notariusza uzyskalem informacje, ze musze sporzadzic najpierw umowe warunkową. Poniewaz wg Pani notariusz Gmina ma prawo pierwokupu tejze dzialki wysylaja oni pismo do Wojta, czy nie sa przypadkiem zainteresowani ta dzialka. Czy tak musi byc? Przez koniecznosc spisywania dwoch umow u notariusza ponosze wieksze koszta. Dziekuje za odpowiedz 😉

 12. Szymon pisze:

  Czyli, jeśli dobrze rozumiem, nowa ustawa nie zakłada prawa pierwokupu w przypadku np darowizny na Dzieci

  • Iwo Fisz pisze:

   W przypadku darowizny, w grę wchodziłoby prawo wykupu (a nie pierwokupu), ale prawo to nie przysługuje ANR w przypadku, gdy nabywcą jest osoba bliska – art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy.

 13. Ania pisze:

  Witam,
  mam następującą wątpliwość odnośnie do prawa pierwokupu ANR. Otóż z nowej ustawy wynika, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Co się zatem stanie, jeśli umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości rolnej zostanie zawarta z osobą fizyczną nie-rolnikiem, z powiadomieniem ANR o prawie pierwokupu, a Agencja nie skorzysta z tego prawa? Spotkałam się z dwoma poglądami, wyrażanymi przez rozmaitych ekspertów, a mianowicie jedni twierdzą, że będzie wówczas można przystąpić do zawarcia umowy stanowczej z nabywcą nie-rolnikiem, a inni twierdzą, że nabywcą może być tylko rolnik, więc nie może dojść do przeniesienia własności nieruchomości rolnej na nie-rolnika, ponieważ osoba ta nie spełnia kryteriów wprowadzonych przez nową ustawę.
  Bardzo chciałabym poznać Pana opinię. Dziękuję, pozdrawiam.

 14. Agnieszka pisze:

  Proszę o wyjaśnienie
  Czy działka o pow. powyżej 0,4ha zabudowana , która w mpzp ma przeznaczenie RM/ ML2 (czyli podstawowe przeznaczenie to zabudowa zgrodowa lub zabudowa letniskowa ) , zabudowania i plany sprzed 2016 roku , nie przeznaczona wcześniej do produkcji rolnej- podlega ustawie czy mogę ją nabyć ( i sprzedać) bez ograniczeń?
  Czytając na stronie ANR ze kupić na wolnym rynku ziemię rolną może „każdy, jeśli nieruchomość rolna o pow. do 0,5 ha w dniu wejścia w życie ustawy była zabudowana (tzw. siedlisko) i nie służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Każdy, jeśli co do nieruchomości, w dniu wejścia w życie ustawy została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w których nieruchomość została przeznaczona na cele inne niż rolne” – czy w tym wypadku przeznaczenie mojej działki to cel inny niż rolny (skoro są też domy rekreacyjne)?
  Bardzo proszę o odpowiedż.

  • Iwo Fisz pisze:

   Trzeba przeanalizować zapisy MPZP, a te niestety często są bardzo niejasne. Znam niestety wiele przypadków, gdzie nie sposób jednoznacznie stwierdzić czy MPZP przeznacza nieruchomość na cele nierolnicze.

 15. Robert pisze:

  Witam mam pytanie , jestem zainteresowany kupnem ziemi o pow 1,12h nie jestem rolnikiem nie mieszkam w tej gminie ale jestem na etapie budowy domy w tej gminie tz.. wystapilem o pozwolenie na budowe .dzialke ktora chce kupic chce przeznaczyc na gopodarstwo rolne szkolke i mam podpisane umowy na 10 lat o dzierzawie innych gruntow od tego roku kwietnia na ktorych uprawiam oplantacje jagod ,jak moge kupic opisana ziemie 1,12 czy wogole moge kupic to jakos pozdrawiam i prosze o odpowiedz ,bylem o notariusza ale nie dal miz zadnej odpowiedzi

  • Iwo Fisz pisze:

   A czy rozważał Pan wystąpienie o zgodę do Prezesa ANR – art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego?

 16. Sławomir pisze:

  Witam mam takie zapytanie. Posiadam działkę rolną o powierzchni 6300m2 w terenie nie objętym planem przestrzennym .Dodam iż działki te były dzielone ok 15 lat temu z gospodarstwa rolnego typowo pod zabudowe czyli każda ma dojazd prąd i wode .W tej chwili chciałbym podzielić jedną działkę na połowe czyli ok 3150 m na sprzedaż.Czy jest taka możliwość jak to wygląda według bieżących przepisów
  Z góry Dziękuję za odpowiedz

  • Iwo Fisz pisze:

   Nowe przepisy nie zmieniły zasad podziału nieruchomości, ale obrotu nieruchomościami rolnymi. Możliwe, że taki podział jest dopuszczalny – warto byłoby skontaktować się z geodetą.

 17. Sebastian pisze:

  Witam, siostra dzierżawi od siostry grunty orne o powierzchni powyżej. 5ha. Umowa dzierżawy jest obowiązująca do 2025r. jest w formie pisemnej obowiązuje od ponad 3 lat natomiast nie została sporządzona u notariusza (brak tzw. pewnej daty) czy w urzędzie gminy. Siostra zamiarze sprzedać przedmiotowy grunt. Czy może w tym wypadku sprzedać grunt pomijając siostrę która dzierżawi?
  Dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   Jeśli nie zostały spełnione wszystkie wymogi dotyczące prawa pierwokupu, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to prawo pierwokupu dzierżawcy nie przysługuje.

 18. Robert pisze:

  Witam
  mam szereg pytań
  jestem o tego roku od wzesnia dzierżawcą terenów rolnych o pow .5 hekt
  mam zamiar spisać umowę notarialna dzierżawy na okres 15 lat
  chce zarejestrować to w gminie ,
  potem zarejestrować gospodarstwo aby miec numer gospodarstwa
  i czy majac umowe dzierzawy po 10 latach o 5 mam prawo pierwokupu
  skoro nie jestem rolnikiem chce sie nim stac prowadzic gospodarstwo , ogrodnicze ,sadownicze
  bede mieszkal w gmnie sąsiadującej i w tym samym powiecie
  jak to sie ma do nowych przepisow
  dziekuje robert
  ps. przepraszam za pisownie ale jestem osoba ktora nie uzywala jez.polskiego
  od nastu lat wiec ciezko mi skladac poprwnie zdania tak na marginesie moja zona ma wyższe wyksztalcenie ale nie ma obywatelastawa polskiego ma obywatelstwo unijne jak to sie ma do nowych zasad kupna

  • Iwo Fisz pisze:

   Panie Robercie, nie jestem w stanie rozwiązać wszystkich tych problemów w komentarzu na blogu. Jeśli potrzebuje Pan pomocy przy tej umowie, to zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną (zakładka „Kontakt” na górze).

 19. Agnieszka pisze:

  Witam, jestem współwłaścicielem gruntu rolnego o powierzchni 0,45 ha. Moją część stanowi 1/3 czyli 0,15 ha. Zamierzam odsprzedać swój udział pozostałym właścicielom. Czy w takim przypadku ANR ma prawo pierwokupu? Nie jestem spokrewniona z pozostałymi właścicielami i nikt z nas nie jest rolnikiem.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   To możliwe – trzeba sprawdzić wyłączenia spod prawa pierwokupu, są one określone w przepisie art. 3 ust. 5-7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 20. Mateusz pisze:

  Witam. Mam pytanie czy działka przeznaczona w MPZP pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną wg. Ustawy jest działką rolną? Nieruchomości o pow. 1ha. Czy jest możliwość zakupienia tej nieruchomości nie posiadając wykształcenie oraz zamieszkując na terenie gminy dłużej niż 5 lat. Jeden notariusz twierdzi że nieruchomośc można nabyć drugi że nie.

  • Iwo Fisz pisze:

   Wg informacji na stronie Agencji Nieruchomości Rolnych, przy tego rodzaju zapisach MPZP należy przyjmować, że nieruchomość nie podlega tej ustawie.

 21. Robert pisze:

  Witam

  Kupiłem działkę 2000m od ANR pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w planie zagospodarowania przestrzennego. Wpłacającym wadium byłem ja i terez będę u notariusza dopełniał dalszych formalności i tutaj mam mały problem gdyż chcę aby na zakupioną działkę 50% udziałów było na mnie a kolejne 50% udziałów na partnerkę z którą żyjemy w konkubinacie, pani z ANR twierdzi iż nie możemy tak zrobić ale czy faktycznie ?

  Pozdrawiam

 22. Adam pisze:

  Witam. Interesuje mnie zakup ziemi rolnej. Nie jestem rolnikiem. w posrednictwie nieruchomosciami poinformowano mnie ze moge kupic dzialke jesli ANR nie wyrazi checi pierwokupu. Czy to prawda?

  Drugie pytanie: Znajomy jest rolnikiem (ma numer), posiada ziemie rolna 10ha, ale nie ma wyksztalcenia rolniczego. Czy wg nowych przepisow moglby kupic wiecej ziemi rolnej?

 23. Małgorzata pisze:

  Witam, taki problem: nieruchomość o powierzchni 0,70ha ma oznaczenie we wypisie z rejestru gruntów Las 0,53ha, Grunty orne 0,17ha. (brak planu miejscowego jak i dz. nie ujęta w uproszczonym planie urządzenia lasu). Nie podlega wątpliwości, że przy sprzedaży prawo pierwokupu będą mieć Lasy Państwowe, ale czy taka nieruchomość może być traktowana jako rolna i podlegać również obostrzeniom nowej ustawy o ustroju rolnym?W przypadku sprzedaży osobie obcej prawo pierwokupu ma ANR a Kupującym musi być rolnik, zamieszkujący w tej samej Gminie od 5 lat itp.? Czy ten kawałek 0,17ha przesądza, że jest to nieruchomość rolna? Czy to oznacza, że Lasy mogą kupić za przysłowiową złotówkę 0,56 lasu a ANR 0,17 gruntu ornego? Ta nowa ustawa to jakiś koszmar, dodatkowa mająca złodziejski wymiar, bo przecież z umowy warunkowej nie można się wycofać a Lasy Państwowe. czy ANR mogą ustalać swoją cenę :/

 24. Maria pisze:

  Witam,
  w lutym 2016 złożyłam wraz z mężem podanie o wycenę mieszkania, którego na chwile obecna najemcom jest mój mąż, mieszkanie należy do Agencji Nieruchomości Rolnej. Dopiero w październiku był u nas Pan zajmujący się wycenom, który poinformował nas, że na wycenę czeka się od jego wizyty ok 4-6 tygodni, które minęły już na początku grudnia 2016. Od Agencji Rolnej słyszymy tylko, ze mamy uzbroić się w cierpliwość, a ostatnio ( ok 3 tygodnie temu) usłyszeliśmy również, że wycena już jest, ale w pierwszej kolejności zostanie wywieszona na tablicy, oczywiście do dnia dzisiejszego wywieszona nie została, na stronie internetowej również nie ma żadnej informacji na temat tej nieruchomości. Czy mógł by mi Pan podpowiedzieć czy istnieje jakaś ustawa lub procedura regulująca ile czasu Agencja Rolna ma na wycenę i czy na pewno nie są już po terminie? Jeżeli są po terminie, to gdzie mam się zgłosić by w końcu uzyskać informacje na temat nieruchomości lub co mogę zrobić by przyspieszyć całą sprawę.

 25. justyna pisze:

  Witam,

  Mamy zawartą już ponad 3 lata(a w rodzinie działka jest już dzierżawiona ponad 20 lat) umowę „przedłużaną” na dzierżawę działki pod uprawę – rolną. Umowę podpisaliśmy z Urzędem Miasta, oni są jej właścicielem, stroną, nie wiem jak to nazwać. Chcemy od dawna wykupić tą działkę, ale ciagle jesteśmy zbywani, że nie ma takiej możliwości. Po pierwsze Pan z Gminy:) mówi, że brak jest zagospodarowania przestrzennego na ten teren, a po drugie na pewno bylo by na ta działkę sporo chętnych, bo znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, i na pewno nie obyło by się bez przetargu. Działka graniczy z naszym domem własnosciowym i gruntami wieczystymi. Czy jest jakaś szansa w tym przypadku na pierwokup?

 26. Marcin pisze:

  Dzień dobry,
  W związku z tym, co Pan napisał w ostatnim podpunkcie dot. tego kiedy ANR nie ma prawa pierwowykupu, bardzo proszę o podanie odnośnika do tego przepisu, ponieważ nie mogę znaleźć, a bardzo mi na tym zależy. Między moim domem a sąsiadem, który jest rolnikiem jest wąska i długa działka, która przekracza 0,3ha. W związku z tym do tej pory bałem się, że dotychczasowy właściciel działki będzie musiał zgłosić chęć sprzedaży do ANR i wówczas dowie się o tym ten rolnik i nam ją podkupi mając układy w ANR, żeby powiększyć swoje gospodarstwo w celach hodowlanych. Ja również chciałbym powiększyć swoje, natomiast w celu budowy. Czy więc dotychczasowy właściciel tej działki ma prawo wybrać któremu sąsiadowi chce ją sprzedać bez informowania ANR? Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź.

  • Iwo Fisz pisze:

   Art. 3 ust. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:
   Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 27. Anita pisze:

  Witam. Zwracam się do Pana z prośbą co powinnam umieścic w piśmie do Agencji Nieruchomosci dotyczącym wykupienia 1/2 własności jednej z działek na której obecnie mieszkamy. Dodam, że w latach 80 tych 1/2 własności którą posiadała ciocia zdała to na państwo w zamian za rentę. Do tej pory wszystkie działki są w połowie na Agencję i na wujka.

  • Iwo Fisz pisze:

   Proszę napisać czego dotyczy wniosek – czy chodzi o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym?

 28. magdalena pisze:

  Witam, wysłałam dokumenty do ANR (akt notarialny, wypis i wyrys z rejestru), wszystko przygotowane przez notariusza, sprawa dotyczyła zamiany 0.32 a ziemi rolnej na udział w nieruchomości pomiędzy rolnikiem indywidualnym a osobą fizyczną. Agencja dostała dokumenty 13 stycznia i do tej pory nie dostałam żadnej odpowiedzi pisemnej. Po wielokrotnych telefonach dowiedziałam się,że 24.02 jakiś inny rolnik chce wykupić ziemie. Z tego co się orientuję, ANR ma 30 dni na odpowiedź, a minęło już 2 miesiące, czy można złożyć skargę lub jakoś prawnie zareagować?

  • Iwo Fisz pisze:

   Jeśli chodzi o wydanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej, to może Pani kwestionować bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania poprzez złożenie zażalenia na podstawie art. 37 k.p.a.

 29. Radek pisze:

  Witam

  Czy jeżeli ANR wyrazi chęć prawa pierwokupu , to czy mogę sie nie zgodzić i wstrzymać cały proces sprzedaży ? Czy wtedy jestem już zmuszony sprzedać Agencji moja ziemie ?

  Pozdrawiam

 30. Ciekawie zrobili jeśli chodzi o pierwokup jestem ciekaw co jeszcze zmienią.

 31. Anna pisze:

  mam pytanie o zakup 2 działek w jednej księdze wieczystej. Jedna (12 arów ) z domem i druga (18arów) bez zabudowań, ale przylegająca do tej pierwszej. Nie jestem rolnikiem. Czy mogę te dwie działki zakupić bez przeszkód ? Będę wdzięczna za szybką odpowiedź.
  Pozdrawiam

 32. henryka pisze:

  w roku 2014 otrzymalem darowizna B 0,-1360 N- 1,9051 RIIIB- 0,1605 R4a-0,0132 R4b-0,0071 co stanowi calosc dzialki 2,2219ha probowalem to sprzedac poniewaz mieszka tam moja babcia ktora ma 93 lata i potrzebuje opieki z wojkiem nikt tego nie chce kupic poniewaz na N nie mozna wejsc sa to tereny bagienne ..w chwili obecnej mam kupca nie moge sprzedac poniewaz ta pani nie posiada kfalifikacji rolnych . co mozna uprawiac na takim malym kawalku sa obecnie 4 jablonki 4 czeresnie porzeczki i agrest drzewo orzech.co moge zrobic by to sprzedac, bardzo prosze o pomoc..

 33. Anna pisze:

  Witam Pana !
  Jestem wlascicielką 14 ha ziemi i zamierzam ją sprzedac. Nie mam jeszcze kupujacego ale wiedzac, że Agencja ma prawo pierwokupu, zwrocilam się z pismem do Agencji czy jest zainteresowana kupnem. Otrzymalam pismo, ze musze przedstawic umowę warunkową. Mam pytanie z kim tą umowę man podpisać? Jeżeli Agencja zaproponowalaby mi dobrą cenę to wtedy nie szukalabym zadnego inner kupca! Proszę podpowiedzieć.

 34. Amelia pisze:

  Witam! Proszę o pomoc. Mam kupić działkę oznaczoną jako R, o powierzchni 0,6985ha, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W maju 2017 roku Starosta wydał ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku usługowego. Czy muszę mieć zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa czy też mogę to kupić od razu bo wydana decyzja budowlana zmieniła grunt rolny na zabudowę usługową? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

 35. Tomek pisze:

  Przymierzam się do zakupu działki o powierzchni 3500 m.kw. zlokalizowanej na terenie gdzie nie ma obowiązującego MPZP. W studium działka zlokalizowana jest w terenie rozwoju zabudowy rekreacyjnej, letniskowej i mieszkaniowej. Czy na tej podstawie mogę ją kupić nie będąc rolnikiem?

 36. Kazia pisze:

  Dzierżawę gospodarstwo rolne na okres 10 lat czy obecnie właściciel moze sprzedać gospodarstwo nie powiadamiajac mnie o tym a prawdopodobnie wystawił na sprzedaż.Jakie mam podjąć kroki jak bym miał zamiar kupić.

  • Iwo Fisz pisze:

   Istotne jest to, czy Pani przysługuje prawo pierwokupu (art. 3 ust. 1-3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego):
   1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:
   1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz
   2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.
   2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.
   3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu.

 37. Agnieszka pisze:

  Witam. Dzierżawiłam grunty rolne przez 10 lat co było zgłoszone do agencji i gminy. Mam pisemną umowę dzierżawy. W sierpniu br skończyła się dzierżawa. Właścicielka tej oto ziemi oznajmiła nam że mam zejść z ziemii bo nie wie co będzie dalej. Zadając jej pytanie DLACZEGO? odpowiedziała że trzeba zrobić rok przerwy. Próbowałam rozmawiać dlaczego co się dzieje że my możemy kupić usłyszałam tylko tyle że już dzieci są dorosłe i należą do ziemii muszą podjąć decyzję co dalej. W trakcie rozmowy prosiłam Tą Panią aby nas nie skrzywdziła ponieważ tyle lat tą ziemię utrzymywaliśmy w dobrym stanie i że w każdej chwili możemy ją kupić. Odpowiedziała mi że odezwie się na jesieni. Co się okazało za 2 tygodnie ktoś inny zaorał całą moją dzierżawę. I moje pytanie cóż dalej z tym mam zrobić?????? Dziękuję za odpowiedz.

 38. Malwina pisze:

  czy po ukonczeniu podyplomowki z ochrony srodowiska nabywa sie prawa do kupna ziemi rolniczej ?

  • Iwo Fisz pisze:

   Nie. Status rolnika indywidualnego to nie tylko wykształcenie, ale też staż zamieszkania i prowadzenia gospodarstwa rolnego. Samo wykształcenie to za mało.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *