Grunty rolne – prawo pierwokupu ANR

Iwo Fisz        16 maja 2016        56 komentarzy

Piszę właśnie ze Szczecina, gdzie prowadzę dziś szkolenie dotyczące obrotu gruntami rolnymi. Z tej okazji, dzisiejszy wpis dotyczy prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prawo pierwokupu przysługuje ANR w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych, jeśli z takiego prawa nie skorzystał dzierżawca lub gdy nie ma dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu.

W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia ustawy, prawo pierwokupu ANR przysługuje niezależnie od powierzchni nieruchomości rolnej. Poprzednio, to prawo dotyczyło nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

Nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Konieczne jest zatem zawarcie dwóch umów:

  • warunkowej – tj. zawartej pod warunkiem, że ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu,
  • definitywnej – przenoszącej własność nieruchomości.

Po zawarciu umowy warunkowej,konieczne jest zawiadomienie ANR o zawarciu umowy warunkowej. Po otrzymaniu zawiadomienia, ANR ma miesiąc na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. Jeśli ANR z tego prawa skorzysta, to do skutku dochodzi umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez właściciela z nabywcą (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Jeśli ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Ustawa przewiduje szereg wyjątków. Prawo pierwokupu ANR nie przysługuje, gdy:

  • nabywcą nieruchomości rolnej jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • nabywcą nieruchomości rolnej jest Skarb Państwa,
  • nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy,
  • nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą wyrażoną w drodze decyzji (art. 2a ust. 4 ustawy lub art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
  • sprzedaż następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego (art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy),
  • jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Podczas spaceru po Szczecinie (jestem tu pierwszy raz), zobaczyłem taki nietypowe rozwiązanie – balkon dla osób, które nie mają lęku przestrzeni. 

Iwo Fisz

{ 56 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Szczepan Maj 16, 2016 o 11:29

Szanowny Panie,
czy zgodnie z art 7 pkt 2 Ustawy o wstrzymaniu(..) nieruchomości rolne o powierzchni do 0,3 ha nie są wyłączone z prawa pierwokupu przez ANR ?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 17, 2016 o 17:01

Moim zdaniem, w przypadku nieruchomości rolnych prawo pierwokupu ANR na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie przysługuje, ponieważ ta ustawa nie jest do takich nieruchomości stosowana.

Odpowiedz

Kacper Maj 17, 2016 o 20:23

a propos balkonów, cały efekt psują barierki te kolumny byłyby wystarczające 😉

Odpowiedz

Patrycja Maj 18, 2016 o 12:09

Witam serdecznie,

jest w trakcie załatwiania dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i nie wiem czy problem ziemi rolnej dotyczy również mnie.

Otóż mój ojciec jest rolnikiem, posiada ogólnie jakieś 20 ha, występuję o pozwolenie na budowę domu jako budowa siedliska na działce o pow. 1,6 ha. Gdy otrzyma pozwolenie, przepisuje działkę oraz pozwolenie na mnie. I wówczas ja zaczynam z mężem budować dom.
Na polskie realia musimy wziąć kredyt pod budowę domu. I tutaj mam wątpliwość, wyczytałam, że banki wydają decyzję odmowną, jeśli zabezpieczeniem kredytu mają być działki rolne.
Czy ten problem dotyczy również nas? Jeśli będziemy posiadać 1,6 ha i nic więcej nas z rolnictwem nie łączy.

Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 10:57

Przeniesienie własności nieruchomości na osobę bliską (np. córkę) jest możliwe, pisałem o tym – proszę popatrzeć we wpisach z kwietnia. Nie potrafię natomiast powiedzieć czy dostaniecie Państwo kredyt – tym się nie zajmuję.

Odpowiedz

Piotr Maj 20, 2016 o 10:03

Witam
jestem posiadaczem działki rolnej 3120m2 objętej miejscowym planem zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Czy w takim wypadku przy sprzedaży konieczne jest zawieranie umowy warunkowej czy taka nieruchomość jest z tego wyłączona?
Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 11:04

Jeśli to nie jest nieruchomość rolna, to nie podlega nowym przepisom i pierwokupowi ANR.

Odpowiedz

Piotr Maj 30, 2016 o 21:00

W palnie zagospodarowania jest napisane: “budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i uprawy ogrodnicze”. Pod tym jest zapis: “przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne”. Czy wzmianka o uprawach ogrodniczych coś zmienia w kwestii sprzedaży? W ewidencji gruntów działka figuruje jako grunty orne. Dwóch notariuszy odmówiło sporządzenia aktu twierdząc że to ziemia rolna a nie budowlana.

Odpowiedz

Anna Maj 24, 2016 o 12:09

Proszę Pana: posiadam nieruchomość rolną w mieście Lodzi – 2 ha. Nie ma sporządzonego planu zagospod.przestrzennego,jest natomiazt “studium”. W studium przeznaczenie “PU”. Jest inwestor zainteresowany kupnem nieruchomości.Jednak chce bym wystąpiła o sporządzenie miejscowego planu zavgospodarowania przestrzennego – chcę to uczynić. Moje pytanie jest takie – jezeli przy zawarciu umowy warunkowej tj. Zawartej pod warunkiem ,że ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu, okaże się, że ANR jednak skorzysta z prawa pierwokupu, czy mogę wycofać się z takiej umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji – w tym konsekwencji finansowej? i jeszcze 2-gie pytanie: czy inwestor,który zawarłby ze mną hipotetycznie umowę ma obowiązek występowania do sądu o ustalenie ceny, czy też może zapłacić cenę uzgodnioną przez obie strony? Będę wdzięczna za odpowiedź – pozdrawiam Anna

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 11:17

Jeśli ANR skorzysta z prawa pierwokupu, to nabędzie nieruchomość – dojdzie do skutku umowa. Nie będzie w takim przypadku zawarcia umowy finalnej, bo nieruchomość stanie się własnością państwową. Cenę można ustalić we własnym zakresie, ale trzeba się liczyć z możliwością zakwestionowania jej przez ANR przy okazji pierwokupu.

Odpowiedz

Małgorzata Maj 29, 2016 o 15:35

Witam,

Proszę o informację czy orientuje się Pan czy działka o powierzchni 40 arów w części (ok połowie) objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę czy obejmuje ją ustawa i ANR może skorzystać z pierowkupu?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Joanna Maj 31, 2016 o 08:22

Dzien dobry,
Zgodnie z przyjęta ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.
Posiadamy z mężem ziemię rolną o powierzchni 0,3001 ha+ udział w drodze 0,0282 ha.
Proszę powiedzieć czy ten 1 m2 faktycznie będzie tutaj przeszkodą przy sprzedaży ziemi? Czy do ogólnej sumy udział w drodze też jest brany pod uwagę?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
P.S. Balkony bomba, w górnej części zwłaszcza – słońce z każdej strony 🙂

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 22, 2016 o 13:35

Niestety, to może być problem.

Udziału w drodze nie sumuje się z powierzchnią 3001 m2.

Odpowiedz

Marcin Maj 31, 2016 o 08:54

Balkony pierwsza klasa 🙂 Szkoda, że te barierki psują całokształt, ale wiadomo – bezpieczeństwo przede wszystkim.

Odpowiedz

Łukasz Czerwiec 2, 2016 o 09:00

Dziękuje za bardzo ciekawy i rzeczowy artykuł. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewelina Czerwiec 21, 2016 o 14:06

Witam,
proszę o poradę. Co w przypadku gdy chcę sprzedać działkę która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w 50% znajduje się pod zabudowie mieszkaniowej jednorodzinną a w 50% to uprawy polowe i ogrodnicze z zabudową zagrodową (działka ma 0,2000 ha), czy mogę ją sprzedać bez konieczności geodezyjnego wydzielenia części budowlanej?
co w przypadku gdy działka w mpzp znajduje się częściowo w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 70% a częściowo w terenach przeznaczonych pod zalesienie 30% (działka ma 0,2500 ha)?
czy w tych przepadkach również istnieje konieczność podpisania dwóch umów warunkowej i definitywnej??

Bardzo dziękuje za odpowiedz, pozdrawiam Ewelina.

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 22, 2016 o 13:42

Jeśli nieruchomość ma poniżej 0,3 ha, to nie podlega ograniczeniom w obrocie, dotyczącym nieruchomości rolnych. W takim przypadku, nie stosuje się też przepisów o pierwokupie ANR, zatem (o ile nie ma innych przesłanek) to nie trzeba zawierać 2 umów.

Odpowiedz

Jacek Czerwiec 22, 2016 o 17:09

Dzień dobry, jestem w trakcie zakupu działki powyzej 3tys m2,, jest to dzialka rolna, ktora wlasciciel odkupil od Skarbu Panstwa w ’84. Dzialka ma wydana decyzje o warunkach zabudowy. U notariusza uzyskalem informacje, ze musze sporzadzic najpierw umowe warunkową. Poniewaz wg Pani notariusz Gmina ma prawo pierwokupu tejze dzialki wysylaja oni pismo do Wojta, czy nie sa przypadkiem zainteresowani ta dzialka. Czy tak musi byc? Przez koniecznosc spisywania dwoch umow u notariusza ponosze wieksze koszta. Dziekuje za odpowiedz 😉

Odpowiedz

Szymon Lipiec 1, 2016 o 00:14

Czyli, jeśli dobrze rozumiem, nowa ustawa nie zakłada prawa pierwokupu w przypadku np darowizny na Dzieci

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 11:39

W przypadku darowizny, w grę wchodziłoby prawo wykupu (a nie pierwokupu), ale prawo to nie przysługuje ANR w przypadku, gdy nabywcą jest osoba bliska – art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy.

Odpowiedz

Ania Lipiec 5, 2016 o 12:26

Witam,
mam następującą wątpliwość odnośnie do prawa pierwokupu ANR. Otóż z nowej ustawy wynika, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Co się zatem stanie, jeśli umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości rolnej zostanie zawarta z osobą fizyczną nie-rolnikiem, z powiadomieniem ANR o prawie pierwokupu, a Agencja nie skorzysta z tego prawa? Spotkałam się z dwoma poglądami, wyrażanymi przez rozmaitych ekspertów, a mianowicie jedni twierdzą, że będzie wówczas można przystąpić do zawarcia umowy stanowczej z nabywcą nie-rolnikiem, a inni twierdzą, że nabywcą może być tylko rolnik, więc nie może dojść do przeniesienia własności nieruchomości rolnej na nie-rolnika, ponieważ osoba ta nie spełnia kryteriów wprowadzonych przez nową ustawę.
Bardzo chciałabym poznać Pana opinię. Dziękuję, pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 20, 2016 o 12:23

Proszę o wyjaśnienie
Czy działka o pow. powyżej 0,4ha zabudowana , która w mpzp ma przeznaczenie RM/ ML2 (czyli podstawowe przeznaczenie to zabudowa zgrodowa lub zabudowa letniskowa ) , zabudowania i plany sprzed 2016 roku , nie przeznaczona wcześniej do produkcji rolnej- podlega ustawie czy mogę ją nabyć ( i sprzedać) bez ograniczeń?
Czytając na stronie ANR ze kupić na wolnym rynku ziemię rolną może “każdy, jeśli nieruchomość rolna o pow. do 0,5 ha w dniu wejścia w życie ustawy była zabudowana (tzw. siedlisko) i nie służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Każdy, jeśli co do nieruchomości, w dniu wejścia w życie ustawy została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w których nieruchomość została przeznaczona na cele inne niż rolne” – czy w tym wypadku przeznaczenie mojej działki to cel inny niż rolny (skoro są też domy rekreacyjne)?
Bardzo proszę o odpowiedż.

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 12:32

Trzeba przeanalizować zapisy MPZP, a te niestety często są bardzo niejasne. Znam niestety wiele przypadków, gdzie nie sposób jednoznacznie stwierdzić czy MPZP przeznacza nieruchomość na cele nierolnicze.

Odpowiedz

Robert Lipiec 21, 2016 o 06:45

Witam mam pytanie , jestem zainteresowany kupnem ziemi o pow 1,12h nie jestem rolnikiem nie mieszkam w tej gminie ale jestem na etapie budowy domy w tej gminie tz.. wystapilem o pozwolenie na budowe .dzialke ktora chce kupic chce przeznaczyc na gopodarstwo rolne szkolke i mam podpisane umowy na 10 lat o dzierzawie innych gruntow od tego roku kwietnia na ktorych uprawiam oplantacje jagod ,jak moge kupic opisana ziemie 1,12 czy wogole moge kupic to jakos pozdrawiam i prosze o odpowiedz ,bylem o notariusza ale nie dal miz zadnej odpowiedzi

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 12:34

A czy rozważał Pan wystąpienie o zgodę do Prezesa ANR – art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego?

Odpowiedz

Sławomir Lipiec 29, 2016 o 17:53

Witam mam takie zapytanie. Posiadam działkę rolną o powierzchni 6300m2 w terenie nie objętym planem przestrzennym .Dodam iż działki te były dzielone ok 15 lat temu z gospodarstwa rolnego typowo pod zabudowe czyli każda ma dojazd prąd i wode .W tej chwili chciałbym podzielić jedną działkę na połowe czyli ok 3150 m na sprzedaż.Czy jest taka możliwość jak to wygląda według bieżących przepisów
Z góry Dziękuję za odpowiedz

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 24, 2016 o 10:36

Nowe przepisy nie zmieniły zasad podziału nieruchomości, ale obrotu nieruchomościami rolnymi. Możliwe, że taki podział jest dopuszczalny – warto byłoby skontaktować się z geodetą.

Odpowiedz

Sebastian Wrzesień 13, 2016 o 19:41

Witam, siostra dzierżawi od siostry grunty orne o powierzchni powyżej. 5ha. Umowa dzierżawy jest obowiązująca do 2025r. jest w formie pisemnej obowiązuje od ponad 3 lat natomiast nie została sporządzona u notariusza (brak tzw. pewnej daty) czy w urzędzie gminy. Siostra zamiarze sprzedać przedmiotowy grunt. Czy może w tym wypadku sprzedać grunt pomijając siostrę która dzierżawi?
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 17, 2016 o 12:04

Jeśli nie zostały spełnione wszystkie wymogi dotyczące prawa pierwokupu, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to prawo pierwokupu dzierżawcy nie przysługuje.

Odpowiedz

Robert Wrzesień 19, 2016 o 09:02

Witam
mam szereg pytań
jestem o tego roku od wzesnia dzierżawcą terenów rolnych o pow .5 hekt
mam zamiar spisać umowę notarialna dzierżawy na okres 15 lat
chce zarejestrować to w gminie ,
potem zarejestrować gospodarstwo aby miec numer gospodarstwa
i czy majac umowe dzierzawy po 10 latach o 5 mam prawo pierwokupu
skoro nie jestem rolnikiem chce sie nim stac prowadzic gospodarstwo , ogrodnicze ,sadownicze
bede mieszkal w gmnie sąsiadującej i w tym samym powiecie
jak to sie ma do nowych przepisow
dziekuje robert
ps. przepraszam za pisownie ale jestem osoba ktora nie uzywala jez.polskiego
od nastu lat wiec ciezko mi skladac poprwnie zdania tak na marginesie moja zona ma wyższe wyksztalcenie ale nie ma obywatelastawa polskiego ma obywatelstwo unijne jak to sie ma do nowych zasad kupna

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 17, 2016 o 12:22

Panie Robercie, nie jestem w stanie rozwiązać wszystkich tych problemów w komentarzu na blogu. Jeśli potrzebuje Pan pomocy przy tej umowie, to zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną (zakładka “Kontakt” na górze).

Odpowiedz

Agnieszka Październik 27, 2016 o 00:28

Witam, jestem współwłaścicielem gruntu rolnego o powierzchni 0,45 ha. Moją część stanowi 1/3 czyli 0,15 ha. Zamierzam odsprzedać swój udział pozostałym właścicielom. Czy w takim przypadku ANR ma prawo pierwokupu? Nie jestem spokrewniona z pozostałymi właścicielami i nikt z nas nie jest rolnikiem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz Listopad 9, 2016 o 10:48

To możliwe – trzeba sprawdzić wyłączenia spod prawa pierwokupu, są one określone w przepisie art. 3 ust. 5-7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Odpowiedz

Mateusz Grudzień 6, 2016 o 23:32

Witam. Mam pytanie czy działka przeznaczona w MPZP pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną wg. Ustawy jest działką rolną? Nieruchomości o pow. 1ha. Czy jest możliwość zakupienia tej nieruchomości nie posiadając wykształcenie oraz zamieszkując na terenie gminy dłużej niż 5 lat. Jeden notariusz twierdzi że nieruchomośc można nabyć drugi że nie.

Odpowiedz

Iwo Fisz Grudzień 7, 2016 o 15:06

Wg informacji na stronie Agencji Nieruchomości Rolnych, przy tego rodzaju zapisach MPZP należy przyjmować, że nieruchomość nie podlega tej ustawie.

Odpowiedz

Piotr Grudzień 7, 2016 o 16:04

U mnie w planie jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i uprawy ogrodnicze. Podlega pod ustawe czy nie?

Odpowiedz

Piotr Grudzień 7, 2016 o 16:06

U mnie w planie jest budownictwo mieszkaniowe i uprawy ogrodnicze. Podlega pod ustawe czy nie?

Odpowiedz

Robert Styczeń 23, 2017 o 21:47

Witam

Kupiłem działkę 2000m od ANR pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w planie zagospodarowania przestrzennego. Wpłacającym wadium byłem ja i terez będę u notariusza dopełniał dalszych formalności i tutaj mam mały problem gdyż chcę aby na zakupioną działkę 50% udziałów było na mnie a kolejne 50% udziałów na partnerkę z którą żyjemy w konkubinacie, pani z ANR twierdzi iż nie możemy tak zrobić ale czy faktycznie ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Adam Styczeń 26, 2017 o 05:56

Witam. Interesuje mnie zakup ziemi rolnej. Nie jestem rolnikiem. w posrednictwie nieruchomosciami poinformowano mnie ze moge kupic dzialke jesli ANR nie wyrazi checi pierwokupu. Czy to prawda?

Drugie pytanie: Znajomy jest rolnikiem (ma numer), posiada ziemie rolna 10ha, ale nie ma wyksztalcenia rolniczego. Czy wg nowych przepisow moglby kupic wiecej ziemi rolnej?

Odpowiedz

Małgorzata Luty 2, 2017 o 10:43

Witam, taki problem: nieruchomość o powierzchni 0,70ha ma oznaczenie we wypisie z rejestru gruntów Las 0,53ha, Grunty orne 0,17ha. (brak planu miejscowego jak i dz. nie ujęta w uproszczonym planie urządzenia lasu). Nie podlega wątpliwości, że przy sprzedaży prawo pierwokupu będą mieć Lasy Państwowe, ale czy taka nieruchomość może być traktowana jako rolna i podlegać również obostrzeniom nowej ustawy o ustroju rolnym?W przypadku sprzedaży osobie obcej prawo pierwokupu ma ANR a Kupującym musi być rolnik, zamieszkujący w tej samej Gminie od 5 lat itp.? Czy ten kawałek 0,17ha przesądza, że jest to nieruchomość rolna? Czy to oznacza, że Lasy mogą kupić za przysłowiową złotówkę 0,56 lasu a ANR 0,17 gruntu ornego? Ta nowa ustawa to jakiś koszmar, dodatkowa mająca złodziejski wymiar, bo przecież z umowy warunkowej nie można się wycofać a Lasy Państwowe. czy ANR mogą ustalać swoją cenę :/

Odpowiedz

Maria Luty 3, 2017 o 10:18

Witam,
w lutym 2016 złożyłam wraz z mężem podanie o wycenę mieszkania, którego na chwile obecna najemcom jest mój mąż, mieszkanie należy do Agencji Nieruchomości Rolnej. Dopiero w październiku był u nas Pan zajmujący się wycenom, który poinformował nas, że na wycenę czeka się od jego wizyty ok 4-6 tygodni, które minęły już na początku grudnia 2016. Od Agencji Rolnej słyszymy tylko, ze mamy uzbroić się w cierpliwość, a ostatnio ( ok 3 tygodnie temu) usłyszeliśmy również, że wycena już jest, ale w pierwszej kolejności zostanie wywieszona na tablicy, oczywiście do dnia dzisiejszego wywieszona nie została, na stronie internetowej również nie ma żadnej informacji na temat tej nieruchomości. Czy mógł by mi Pan podpowiedzieć czy istnieje jakaś ustawa lub procedura regulująca ile czasu Agencja Rolna ma na wycenę i czy na pewno nie są już po terminie? Jeżeli są po terminie, to gdzie mam się zgłosić by w końcu uzyskać informacje na temat nieruchomości lub co mogę zrobić by przyspieszyć całą sprawę.

Odpowiedz

justyna Luty 19, 2017 o 21:16

Witam,

Mamy zawartą już ponad 3 lata(a w rodzinie działka jest już dzierżawiona ponad 20 lat) umowę “przedłużaną” na dzierżawę działki pod uprawę – rolną. Umowę podpisaliśmy z Urzędem Miasta, oni są jej właścicielem, stroną, nie wiem jak to nazwać. Chcemy od dawna wykupić tą działkę, ale ciagle jesteśmy zbywani, że nie ma takiej możliwości. Po pierwsze Pan z Gminy:) mówi, że brak jest zagospodarowania przestrzennego na ten teren, a po drugie na pewno bylo by na ta działkę sporo chętnych, bo znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, i na pewno nie obyło by się bez przetargu. Działka graniczy z naszym domem własnosciowym i gruntami wieczystymi. Czy jest jakaś szansa w tym przypadku na pierwokup?

Odpowiedz

justyna Luty 19, 2017 o 21:17

dodam że działka którą chcemy wykupić ma ok. 1500 m2

Odpowiedz

Marcin Luty 23, 2017 o 19:44

Dzień dobry,
W związku z tym, co Pan napisał w ostatnim podpunkcie dot. tego kiedy ANR nie ma prawa pierwowykupu, bardzo proszę o podanie odnośnika do tego przepisu, ponieważ nie mogę znaleźć, a bardzo mi na tym zależy. Między moim domem a sąsiadem, który jest rolnikiem jest wąska i długa działka, która przekracza 0,3ha. W związku z tym do tej pory bałem się, że dotychczasowy właściciel działki będzie musiał zgłosić chęć sprzedaży do ANR i wówczas dowie się o tym ten rolnik i nam ją podkupi mając układy w ANR, żeby powiększyć swoje gospodarstwo w celach hodowlanych. Ja również chciałbym powiększyć swoje, natomiast w celu budowy. Czy więc dotychczasowy właściciel tej działki ma prawo wybrać któremu sąsiadowi chce ją sprzedać bez informowania ANR? Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 24, 2017 o 08:11

Art. 3 ust. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:
Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Odpowiedz

Anita Luty 27, 2017 o 10:19

Witam. Zwracam się do Pana z prośbą co powinnam umieścic w piśmie do Agencji Nieruchomosci dotyczącym wykupienia 1/2 własności jednej z działek na której obecnie mieszkamy. Dodam, że w latach 80 tych 1/2 własności którą posiadała ciocia zdała to na państwo w zamian za rentę. Do tej pory wszystkie działki są w połowie na Agencję i na wujka.

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 9, 2017 o 09:03

Proszę napisać czego dotyczy wniosek – czy chodzi o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym?

Odpowiedz

magdalena Marzec 3, 2017 o 21:25

Witam, wysłałam dokumenty do ANR (akt notarialny, wypis i wyrys z rejestru), wszystko przygotowane przez notariusza, sprawa dotyczyła zamiany 0.32 a ziemi rolnej na udział w nieruchomości pomiędzy rolnikiem indywidualnym a osobą fizyczną. Agencja dostała dokumenty 13 stycznia i do tej pory nie dostałam żadnej odpowiedzi pisemnej. Po wielokrotnych telefonach dowiedziałam się,że 24.02 jakiś inny rolnik chce wykupić ziemie. Z tego co się orientuję, ANR ma 30 dni na odpowiedź, a minęło już 2 miesiące, czy można złożyć skargę lub jakoś prawnie zareagować?

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 9, 2017 o 09:18

Jeśli chodzi o wydanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej, to może Pani kwestionować bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania poprzez złożenie zażalenia na podstawie art. 37 k.p.a.

Odpowiedz

Radek Kwiecień 27, 2017 o 18:17

Witam

Czy jeżeli ANR wyrazi chęć prawa pierwokupu , to czy mogę sie nie zgodzić i wstrzymać cały proces sprzedaży ? Czy wtedy jestem już zmuszony sprzedać Agencji moja ziemie ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

http://www.bogowiewiedzy.pl/ Wrzesień 27, 2017 o 18:08

Ciekawie zrobili jeśli chodzi o pierwokup jestem ciekaw co jeszcze zmienią.

Odpowiedz

Anna Październik 25, 2017 o 20:06

mam pytanie o zakup 2 działek w jednej księdze wieczystej. Jedna (12 arów ) z domem i druga (18arów) bez zabudowań, ale przylegająca do tej pierwszej. Nie jestem rolnikiem. Czy mogę te dwie działki zakupić bez przeszkód ? Będę wdzięczna za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

henryka Październik 29, 2017 o 21:19

w roku 2014 otrzymalem darowizna B 0,-1360 N- 1,9051 RIIIB- 0,1605 R4a-0,0132 R4b-0,0071 co stanowi calosc dzialki 2,2219ha probowalem to sprzedac poniewaz mieszka tam moja babcia ktora ma 93 lata i potrzebuje opieki z wojkiem nikt tego nie chce kupic poniewaz na N nie mozna wejsc sa to tereny bagienne ..w chwili obecnej mam kupca nie moge sprzedac poniewaz ta pani nie posiada kfalifikacji rolnych . co mozna uprawiac na takim malym kawalku sa obecnie 4 jablonki 4 czeresnie porzeczki i agrest drzewo orzech.co moge zrobic by to sprzedac, bardzo prosze o pomoc..

Odpowiedz

Anna Styczeń 16, 2018 o 22:32

Witam Pana !
Jestem wlascicielką 14 ha ziemi i zamierzam ją sprzedac. Nie mam jeszcze kupujacego ale wiedzac, że Agencja ma prawo pierwokupu, zwrocilam się z pismem do Agencji czy jest zainteresowana kupnem. Otrzymalam pismo, ze musze przedstawic umowę warunkową. Mam pytanie z kim tą umowę man podpisać? Jeżeli Agencja zaproponowalaby mi dobrą cenę to wtedy nie szukalabym zadnego inner kupca! Proszę podpowiedzieć.

Odpowiedz

Amelia Marzec 21, 2018 o 16:25

Witam! Proszę o pomoc. Mam kupić działkę oznaczoną jako R, o powierzchni 0,6985ha, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W maju 2017 roku Starosta wydał ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku usługowego. Czy muszę mieć zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa czy też mogę to kupić od razu bo wydana decyzja budowlana zmieniła grunt rolny na zabudowę usługową? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Tomek Marzec 27, 2018 o 02:28

Przymierzam się do zakupu działki o powierzchni 3500 m.kw. zlokalizowanej na terenie gdzie nie ma obowiązującego MPZP. W studium działka zlokalizowana jest w terenie rozwoju zabudowy rekreacyjnej, letniskowej i mieszkaniowej. Czy na tej podstawie mogę ją kupić nie będąc rolnikiem?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: