dobre sąsiedztwo

Urządzenia fotowoltaiczne jako urządzenia infrastruktury technicznej

Iwo Fisz        29 stycznia 2018        Komentarze (1)

Na skutek wprowadzenia ustawy antywiatrakowej, część inwestorów z branży OZE zaczęło interesować się projektami w zakresie urządzeń fotowoltaicznych. Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania prądu zasadniczo wiąże się z mniejszymi problemami środowiskowymi oraz z mniejszym sprzeciwem lokalnej społeczności wobec inwestycji. Problemem jest jednak uzyskanie warunków zabudowy dla takiego przedsięwzięcia. Wynika to z klasyfikowania urządzeń fotowoltaicznych jako […]

Ustalenie parametrów zabudowy

Iwo Fisz        08 grudnia 2015        9 komentarzy

Bardzo wiele osób skupia się na możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba jednak pamiętać, że istotne jest nie tylko uzyskanie decyzji pozytywnej, ale również uzyskanie takich parametrów zabudowy, jakie są niezbędne dla inwestycji. Szczegółowe parametry zabudowy wraz ze sposobem ich ustalania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania […]

Warunki zabudowy dla urządzeń infrastruktury technicznej

Iwo Fisz        18 grudnia 2014        Komentarze (0)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje szczególne regulacje przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej.

Tandetna forma

Iwo Fisz        17 listopada 2014        Komentarze (1)

Nie od dziś wiadomo, że Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych to świetne narzędzie dla każdego, kto zajmuje się prawem administracyjnym. Część orzeczeń jest powtarzalna, ale czasem można spotkać takie fragmenty, jak poniżej. Ten dotyczy akurat przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli zasady dobrego sąsiedztwa: (…) nie można przyjąć, że garaż o […]

Dobre sąsiedztwo a zabudowa niezewidencjonowana

Iwo Fisz        14 stycznia 2014        7 komentarzy

Przy ustalaniu warunków zabudowy trzeba uwzględnić również zabudowę nieujętą na mapach.