plan zagospodarowania

Ochrona gruntów leśnych w miastach

Iwo Fisz        19 lutego 2018        2 komentarze

Jestem dziś w Gdańsku, gdzie prowadzę szkolenie pt. “Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej”. To dobra okazja, aby zrobić wpis o tej ustawie – a dokładniej o jej stosowaniu na terenie miast. Uczestnikami są głównie pracownicy samorządowi. Przepis art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych […]

Memento mori

Iwo Fisz        30 lipca 2013        7 komentarzy

Cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Warunki zabudowy a wprowadzenie planu miejscowego

Iwo Fisz        08 maja 2013        134 komentarze

Wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawsze powoduje wygaśnięcie warunków zabudowy.

Toruński magistrat opracowuje Program działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – interpretacja

Iwo Fisz        22 lutego 2013        Komentarze (0)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często występują pojęcia, których znaczenie nasuwa wątpliwości – przykładem są usługi duchowne, o których pisałem prawie roku temu. Wykładnia pojęć, którymi posługuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potrafi przesądzić np. o tym, czy inwestycja może zostać zrealizowana na danym obszarze. Zgodnie z poglądem wyrażanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, wykładnia terminów użytych […]