Posts in Category

plan zagospodarowania

Dziś na blogu tekst, którego nie jestem autorem. Został on przygotowany przez specjalistę z serwisu ALEO.com. Zapraszam do lektury! *** Osoby chcące rozpocząć budowę, muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie lub dokonać właściwego zgłoszenia. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, wśród których znajduje się również projekt budowlany. Jednak, aby ten mógł być zatwierdzony, musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czym właściwie jest MPZP i jakich informacji dostarcza?

Jestem dziś w Gdańsku, gdzie prowadzę szkolenie pt. „Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej”. To dobra okazja, aby zrobić wpis o tej ustawie – a dokładniej o jej stosowaniu na terenie miast. Uczestnikami są głównie pracownicy samorządowi. Przepis art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewiduje, że przepisów rozdziału 2 tej ustawy, dotyczących ograniczania przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Brak jest regulacji, która wyłączałaby stosowanie przepisów ustawy o ochronie

1 2 3 4 Strona 1 z 4