plan zagospodarowania

Czy można umówić się z gminą co do treści planu miejscowego?

Iwo Fisz        14 lutego 2013        3 komentarze

Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, że niedopuszczalne jest zobowiązanie gminy w umowie do wprowadzenia planu miejscowego o określonej treści.

Jeden z czytelników zadał mi takie pytanie: Czy udostępnianie planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy jest odpłatne?

Stwierdzenie nieważności MPZP a decyzje oparte na MPZP

Iwo Fisz        23 października 2012        2 komentarze

Zapraszam do dyskusji na Goldenline!

Pojawił się projekt standardu wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla lokalizacji urządzeń przesyłowych w planach miejscowych i decyzjach WZ.

Jak wspominałem we wpisie Wrażenia z Krakowa, na konferencji na UJ miałem przyjemność wygłosić referat pod tytułem “Wybrane przykłady nietypowych regulacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego“. Ostatnio, przygotowałem ten referat do publikacji pokonferencyjnej. Dla zainteresowanych, umieszczam go na blogu – pobierz go tutaj. Iwo Fisz