Wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o wydanie warunków zabudowy

Iwo Fisz        05 grudnia 2011        Komentarze (0)

Złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy. Dostałem wezwanie do uzupełnienia braków wniosku. Co mam teraz zrobić?

Każdemu zdarza się nie dołączyć jakiegoś dokumentu do wniosku. Jednak nie wszystko stracone. Organ powinien pozwolić Ci naprawić błąd. W przypadku braku dokumentu, który jest konieczny dla prowadzenia postępowania, trzeba wezwać do jego złożenia. W przeciwnym razie, organ pozostawi wniosek bez rozpoznania.

Pozostawienie wniosku bez rozpoznania oznacza, że organ w ogóle nie badał tego, czy możesz otrzymać decyzję pozytywną, czy nie. To etap oceny formalnej, po którym następuje ocena merytoryczna.

Jeśli chcesz, aby Twój wniosek został oceniony merytorycznie, musisz uzupełnić braki wniosku. W wezwaniu, które dostałeś jest podany termin do uzupełnienia braków. Pamiętaj, że musisz ten termin zachować! W przeciwnym razie organ pozostawi wniosek bez rozpoznania – tak samo, jakbyś w ogóle nie uzupełnił braków.

Co jeśli organ wymaga od Ciebie dostarczenia dokumentów, których nie ma prawa żądać? Przeczytasz o tym w kolejnych wpisach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: