Posts in Category

informacja publiczna

Dzisiejszy wpis jest krótki, ale ważny. Nie dotyczy on zagospodarowania przestrzennego, ale informacji publicznej. Wczoraj NSA wydał rozstrzygnięcie w sprawie bardzo istotnego z punktu widzenia jawności informacji pytania prawnego: „Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w związku z art. 8 Konstytucji, gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) nadużycie prawa do sądu (art. 45