informacja publiczna

NSA i RPO za jawnością

Iwo Fisz        22 marca 2016        Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis jest krótki, ale ważny. Nie dotyczy on zagospodarowania przestrzennego, ale informacji publicznej. Wczoraj NSA wydał rozstrzygnięcie w sprawie bardzo istotnego z punktu widzenia jawności informacji pytania prawnego: “Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed […]