NSA i RPO za jawnością

Dzisiejszy wpis jest krótki, ale ważny. Nie dotyczy on zagospodarowania przestrzennego, ale informacji publicznej. Wczoraj NSA wydał rozstrzygnięcie w sprawie bardzo istotnego z punktu widzenia jawności informacji pytania prawnego:

„Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w związku z art. 8 Konstytucji, gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) nadużycie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej”

Do postępowania przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje Watch Dog i Fundacja Court Watch Polska.

NSA odmówił podjęcia uchwały, przyjmując, że kwestia dopuszczalności skargi do WSA została przesądzona we wcześniejszym orzeczeniu w tej sprawie. NSA dostrzega problematykę nadużycia prawa do informacji publicznej, jednak w obecnym stanie prawnym, odrzucenie skargi z powodu uznania jej za błahą stanowiłoby naruszenie prawa do sądu.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *