opłata adiacencka

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Iwo Fisz        28 marca 2018        Komentarze (0)

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja “Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości“, której jestem współautorem.  Wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim i prof. Wojciechem Morawskim zajęliśmy się tematyką: opłaty planistycznej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej, roszczeń związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Publikacja przedstawia praktyczne spojrzenie na tę problematykę, z […]

Druga decyzja o opłacie adiacenckiej

Iwo Fisz        09 października 2013        2 komentarze

Organ administracji nie może dwukrotnie wymierzyć opłaty adiacenckiej z tego samego tytułu.

Uwaga na opłatę przy podziale nieruchomości

Iwo Fisz        12 sierpnia 2013        2 komentarze

Podział nieruchomości może powodować wymierzenie opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka pod lupą NIK

Iwo Fisz        15 maja 2013        Komentarze (0)

NIK negatywnie ocenił działania organów gmin w województwie warmińsko-mazurskim w sprawach dotyczących opłaty adiacenckiej.