Czy trzeba mieć WZ, żeby posadzić las?

Przyzwyczailiśmy się, że decyzja o warunkach zabudowy dotyczy wzniesienia budynku albo zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Generalnie, konieczność uzyskania decyzji WZ kojarzy się z prowadzeniem robót budowlanych.

Dziś pokażę uregulowanie szczególne, które zrywa z tym schematem. Chodzi o art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, który stanowi, że:

Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Oznacza to, że może zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy dla lasu. Potwierdza to również wyrok WSA w Białymstoku, w którym wyraźnie wskazano, że wydanie decyzji WZ dla lasu nie ma charakteru wtórnego lub dodatkowego przy budowlanym sposobie zagospodarowania nieruchomości. Dopuszczalne jest wydanie WZ tylko dla lasu, bez wznoszenia obiektów budowlanych.

Od razu powstają problemy – jak ustalić dobre sąsiedztwo? Jak ocenić uzbrojenie terenu?

Przyznam, że nigdy takiej decyzji nie widziałem. Jeśli miałeś styczność z taką decyzją, napisz do mnie korzystając z formularza po prawej stronie.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Milena pisze:

    Chcę zalesić grunt rolny w ramach programu z ARMIR na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 kwietnia 2023 r. do wniosku zgodnie z § 3 pkt 2 ppkt. c należy złożyć
    „wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia – w przypadku planu zalesienia;”
    Działka na którą chce wnioskować posiada studium, gdzie przeznacza się w nim te tereny jako rolne, w związku z czym chciałam złożyć wniosek o WZ dla tej działki. W ustawie o lesie wskazuje się, że dokumentami które określają przeznaczają powierzchnie do zalesienia określa tylko MPZP i decyzje o WZ, pomijając wagę studium.
    W związku z czym w myśl rozporządzenia czy właściwym będzie jeżeli we wniosku do ARMIR przedłoże pozytywną decyzję o WZ pomimo iż studium zagospodarowania jest i nie przeznacza tej działki pod zalesienie, a rozporządzenie mówi o tym, że WZ składamy w przypadku braku studium?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *