Ustawa antywiatrakowa

Iwo Fisz        02 lipca 2012        2 komentarze

Lokalizacja elektrowni wiatrowych wzbudza wiele konfliktów społecznych, więc pojawił się pomysł, żeby podciąć wiatrakom skrzydła.

Za serwisem CIRE.pl – parlamentarny zespół ds. energii wiatrowej, gdzie 90 % stanowią posłowie PiS, chce wprowadzić ustawę zakazującą lokalizacji nowych wiatraków w odległości mniejszej niż 3 km od zabudowań mieszkalnych.

Rozumiem, że wiatraki to temat zajmujący wyborców, ale żeby zaraz mówić, że W Polsce działa mafia zajmująca się instalowaniem wiatraków (prof. J. Hrynkiewicz, PiS)?

Moim zdaniem – nie wprowadzajmy osobnej ustawy. Do norm tego typu właściwe są rozporządzenia (patrz rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Drugi, poważniejszy problem – znowelizujmy ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tak, aby organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach były w stanie ocenić wpływ wiatraków na środowisko czy zdrowie ludzi.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: