Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

Kilka razy wspominałem już o tym, jak ważne jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Nie napisałem jednak jakie skutki wywiera odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy jest zapewnienie udziału wyspecjalizowanych organów administracji publicznej. W ten sposób organy wyspecjalizowane mogą dokonać oceny zgodności projektu z przepisami prawa, które leżą w zakresie ich właściwości.

Uzgodnienie ma charakter wiążący dla organu prowadzącego postępowanie „główne”. Oznacza to, że odmowa uzgodnienia przesądza o tym, że projekt decyzji nie jest zgodny z przepisami objętymi kognicją organu uzgadniającego. W konsekwencji, każda odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy musi oznaczać odmowę ustalenia warunków zabudowy.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *