Organ nie uznał mnie za stronę postępowania…

… co zdarza się bardzo często, gdy chodzi o warunki zabudowy. Zwłaszcza w postępowaniach, w których bierze udział wiele stron. Takim postępowaniem jest m.in.  postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Co w takiej sytuacji zrobić?

Wszystko zależy od tego, czy sprawa już się zakończyła (to jest decyzja w sprawie jest ostateczna), czy też sprawa jest w toku.

Jeśli sprawa zakończyła się już decyzją ostateczną, to możesz żądać wznowienia postępowania. Wznowienie postępowania prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy, na skutek czego organ uchyla wcześniejszą decyzję i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy, albo odmawia uchylenia wcześniejszej decyzji, gdy stwierdzi, że nie ma podstaw dla wznowienia postępowania.

Pamiętaj, wznowienie postępowania z uwagi na to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, następuje tylko i wyłącznie na wniosek, nigdy z urzędu! Musisz też uważać na termin dla złożenia podania o wznowienie postępowania – wynosi on 30 dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o decyzji.

Jeśli sprawa jest w toku, musisz złożyć pismo, w których wskazujesz, że jesteś stroną postępowania. Jeśli natomiast organ wydał już decyzję, ale termin dla złożenia odwołania jeszcze nie upłynął, to możesz złożyć odwołanie w terminie otwartym dla którejkolwiek ze stron. Oznacza to, że możesz złożyć odwołanie tak długo, jak to odwołanie może złożyć którakolwiek ze stron.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

 1. Ciekaw jestem jak wyglądałaby kwestia stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w ww. przypadku. Nie zawsze przecież pominiętej stronie zależy na wznawianiu postępowania, czasem pobudki mogą być bardziej…..materialne 🙂

  • Iwo Fisz pisze:

   Przesłanki wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji są rozłączne. Nie ma zatem podstawy dla stwierdzenia nieważności z uwagi na pominięcie strony postępowania. Jeśli chodzi o „pobudki materialne” – wznowienie postępowania również jest jedną z przesłanek odszkodowawczych z art. 417 [1] § 2 k.c. :).

 2. Marcin Tomczyk pisze:

  W ostatnim akapicie pisze Pan, że jeśli decyzja już została wydana ale jeszcze nie minął termin na wniesienie odwołania (czyli jako nie-strona nie mogę jeszcze wnosić o wznowienie) to mogę złożyć odwołanie w terminie przewidzianym dla strony. Na jakiej podstawie skoro 127 § 1 wyraźnie stanowi, że odwołanie może wnieść strona ?

  • Iwo Fisz pisze:

   Panie Marcinie! O tym, czy ktoś jest stroną postępowania decyduje to, że postępowanie dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku (art. 28 k.p.a.), chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej, a nie to, czy organ uznał ten podmiot za stronę – organ może bowiem błędnie ustalić, że dany podmiot nie ma interesu prawnego i nie jest stroną. Dlatego strona może złożyć odwołanie/podanie o wznowienie postępowania, nawet jeśli organ ją pominął w postępowaniu, aby oceny, czy podmiot jest stroną postępowania mógł dokonać organ II instancji.

 3. Krzysztof pisze:

  Czy osoba która była stroną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy a następnie sprzedała nieruchomość ( po wydaniu przez organ decyzji ostatecznej) utraciła statut strony a w jej miejsce wszedł nabywca, czy nadal osoba ta posiada statut strony i może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej ?

 4. Agnieszka pisze:

  Mam, taka sprawę mój sąsiad wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy na budowę na sąsiedniej działce budynku produkcyjno biurowego, ( nadmienię tylko że w studium widnieje tam tylko możliwa zabudowa mieszkaniowa), odwołaliśmy się i się Pan wycofał wniosek. Minął jakiś dłuższy czas pan wydzielił wewnątrz własnej działki 3 m drogę dookoła i ponownie wystąpił o decyzje. My nie byliśmy informowani o tej decyzji bo już bezpośrednio nie sąsiadowaliśmy z tą działką inwestycyjną i rozdzielała nas działka drogowa będąca własnością tego Pana. Gmina wydała decyzje i jest już ona prawomocna. Przypadkowo dowiedzieliśmy się o tym bo gmina wydała decyzje i nie uznała nas jako stronę. Czy mamy jeszcze jakaś szanse żeby się odwołać od tej decyzji ?

  • Paulina pisze:

   To czy graniczy Pani z sąsiadem czy nie to sprawa drugorzędna. Nie jest to wyznacznik. Obecnie najistotniejsze jest to, czy planowana inwestycja oddziałuje na Państwa czy też nie. Czy ma jakikolwiek wpływ na Państwa działkę czy też nie. Na dzień dzisiejszy taką ocenę przeprowadza projektant/architekt. Oczywiście zawsze może Pani próbować podważać decyzję o warunkach zabudowy, nawet jeśli jest ona ostateczna. Teraz będzie procedowane zapewne pozwolenie na budowę. Proszę złożyć pismo, że chcą Państwo zostać uznani jako strona udowadniając, że mają Państwo interes prawny.

 5. Cezary pisze:

  Mam pytanie,
  Czy organ uzgadniający, opiniujący projekt decyzji o WZ musi wysłać egzemplarz takiego uzgodnienia np. postanowienie do wszystkich stron postępowania, czy tylko do Wójta i inwestora, gdyż tylko inwestorowi przysługuje zażalenie? I jak to wygląda w przypadku proj. dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

  • Iwo Fisz pisze:

   Powinien wysyłać do wszystkich, jednak praktyka jest raczej odmienna – zazwyczaj postanowienie jest wysyłane do wójta/burmistrza/prezydenta miasta i do wnioskodawcy (inwestora).

 6. Lidia pisze:

  Witam, Złożyłam wniosek do Wójta Gminy o o uznanie nas, jako strony w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą po miesiącu otrzymałam pismo z gminy, że złożono zapytanie do inwestora czy jego inwestycja będzie miała wpływ na moje zdrowie jakość życia. po ponad miesiącu otrzymałam odpowiedź na pismo (tak był zatytułowane pismo, a nie decyzja), że nie mogę być stroną w postępowaniu. W piśmie nie było wzmianki gdzie i w ciągu ilu dni mogę się odwołać (bo zdaniem urzędnika to nie była decyzja). Jednak napisałam odwołanie do SKO za pośrednictwem wójta gminy i po 3 dniach dostałam ” W odpowiedzi na pismo dotyczące odwołania od decyzji wójta …………uprzejmie informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko, a swoje niezadowolenie możecie Państwo zgłosić po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach….” Czy jest to zgodne z prawem, że wójt naszego odwołania nie przesłał do SKO. Proszę o pomoc ponieważ walczymy z budową wielkoprzemysłowej fermy drobiu niedaleko naszych zabudowań.

  • Iwo Fisz pisze:

   To bardziej złożona sprawa – proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, może będę mógł Państwu pomóc w tej sprawie.

 7. Joanna pisze:

  czy w przypadku gdy organ w odpowiedzi na mój wniosek o uznanie za stronę stwierdził, że nie mam interesu prawnego a jedynie przedstawiłam interes faktyczny( art 28) to czy mogę raz jeszcze do tego samego organu złożyć ponowny wniosek o uznanie mnie za stronę ( zmodyfikowany oczywiście w zakresie wykazania interesu prawnego z nowymi argumentami) w sytuacji gdy postępowanie nie zostało zakończone , decyzja WZ nie jest jeszcze wydana, czy tez taki wniosek na tym etapie można złożyć tylko 1 raz?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *