Uzgodnienie warunkowe – dlaczego nie powinno mieć miejsca

Jednym z kluczowych elementów postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy   i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest uzgodnienie projektu decyzji. Ewentualna odmowa uzgodnienia przez organ wyspecjalizowany może przełożyć się na odmowę wydania decyzji WZ czy ULICP.

Za sprawą Pani Małgorzaty, postanowiłem poruszyć kwestię warunkowego uzgodnienia projektu decyzji. Organ uzgadniający w takiej sytuacji pisze w swoim postanowieniu, że uzgadnia projekt decyzji pod warunkiem, że wprowadzone zostaną w nim jakieś zmiany.

Jest to praktyka powszechna, ale błędna.

Po pierwsze, możliwość wprowadzenia warunku czy terminu w rozstrzygnięciu organu administracyjnego musi wynika z przepisu prawa. Przykładem przepisu, który wyraźnie na to pozwala, jest art. 59 ust. 2 Prawa budowlanego: „Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych”.

Po drugie, warunkowe uzgodnienie zawsze powoduje problem – kto ma ustalić, czy warunek został spełniony. Wydaje się, że nie ma podstaw, aby organ uzgadniający wydawał jakieś rozstrzygnięcie w tym zakresie. Organ prowadzący postępowanie główne sam wprowadzałby warunek organu uzagadniającego do treści projektu decyzji. Oznacza to, że nie ma pewności, że zostało to zrobione w sposób odpowiadający treści uzgodnienia.

Powstaje pytanie – co w takim razie powinien zrobić organ uzgadniający, który uważa, że projekt decyzji w aktualnym brzmieniu nie może zostać uzgodniony? To kwestia na odrębny wpis, który pokaże, że aktualnie obowiązujące rozwiązania nie są doskonałe.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Anka pisze:

    Zgadzam się z pełni. Coś takiego jak uzgodnienie warunkowe nigdy nie powinno i nie będzie działać. Jest to praktyka i działaniu krótkofalowym i nigdy nie będzie tak naprawdę skuteczna.

    • Iwo Fisz pisze:

      Niestety, praktyka jest bardzo powszechna – mogę nawet powiedzieć, że ostatnio zdarza mi się widzieć więcej uzgodnień warunkowych niż bezwarunkowych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *