Renta planistyczna – odsetki i termin płatności

W poprzednich wpisać pt. Renta planistyczna bez odsetek i Nowe publikacje pisałem o stanowisku NSA, że decyzja o nałożeniu renty planistycznej nie może obejmować takich kwestii, jako termin płatności renty planistycznej i odsetki.

Powyższy pogląd, wyrażony przez NSA w wyroku z 21 czerwca 2012 r.,  II OSK 606/11, został następnie przyjęty w poniższych orzeczeniach:

 1. wyrok WSA w Lublinie z 11 października 2012 r. – II SA/Lu 634/12 
 2. wyrok WSA w Lublinie z 25 września 2012 r. – II SA/Lu 664/12
 3. wyrok WSA w Lublinie z 7 sierpnia 2012 r. – II SA/Lu 421/12 

Linia orzecznicza kształtuje się zatem jednolicie i – o ile stanowisko sądów administracyjnych się nie zmieni – to będzie można mówić o tym, że jest ona ugruntowana.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

 1. Skoro ugruntowuje się opisane przez Pana i w wyroku II OSK 606/11 stanowisko orzecznictwa w sprawie określania terminu zapłaty oraz ewentualnych odsetek za zwłokę dla zobowiązań właścicieli nieruchomości z tytułu renty planistycznej jak postrzega Pan możliwość egzekucji tej daniny w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania?

  • Iwo Fisz pisze:

   Panie Zbyszku!
   Nie ma podstaw dla orzekania o odsetkach i terminie płatności, zatem decyzja nakładająca opłatę planistyczną jest dotknięta wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) – strona powinna bronić się wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji.

   • Barbara pisze:

    A jak to wygląda w przypadku opłaty adiacenckiej (od podziału)? Czy w tym przypadku są podstawy prawne do ustalenia terminu zapłaty i naliczania odsetek i czy w związku z tym można wnosić o stwierdzenie nieważności decyzji?

    • Iwo Fisz pisze:

     Pani Barbaro! Na postawie art. 98a ust. 1 zdanie ostatnie ustawy o gospodarce nieruchomościami, do opłaty adiacenckiej z tytułu podziału stosuje się m.in. art. 148 ust. 1 i 2 tej ustawy, któe regulują kwestię terminu płatności i obowiązku zapłaty odsetek:
     „1. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.
     2. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego”.

 2. […] o terminie jej płatności ani o obowiązku zapłaty odsetek. Orzecznictwo w tej sprawie jest ugruntowane. W Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych można przeczytać glosę dr. T. […]

 3. mieszkaniec pisze:

  Szanowny Panie a co w sytuacji gdy posiadam decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wota gminy w części dotyczącej odsetek oraz terminu zapłaty opłaty planistycznej a została ona juz pobrana przez gminę w drodze egzekucji. Odsetki zostały przez urząd zwrócone . Natomiast skoro brak terminu do zapłaty renty planistycznej to czy można ubiega się o jej zwrot jeżeli została pobrana „pod przymuse”

 4. jan pisze:

  Ale czy przypadkiem renta planistycznej nie jest niepodatkowa należnościa budżetowa o charakterze publiczno-prawnym, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, dokładnie art.60???

 5. jan pisze:

  Spornych jest cały system przepisów prawa, dlatego też czasami nie ma co doszukiwać się dodatkowych ideologii.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *