Renta planistyczna – wymierzenie opłaty wobec członków zarządu

Iwo Fisz        20 marca 2013        4 komentarze

Pisałem już na blogu, że renta planistyczna (opłata planistyczna) obciąża podmiot, który zbywa nieruchomość.

Jednym z błędów, które popełniają organy wymierzające rentę planistyczną (opłatę planistyczną), jest wydanie decyzji ustalającej należność z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany wobec reprezentantów właściciela (użytkownika wieczystego)

Chodzi o sytuację, w której właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości, która została zbyta, jest osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna, np. spółka z o.o. czy spółka komandytowa.

W takich przypadkach, decyzję należy wydać wobec właściciela, czyli np. spółki z o.o., a nie wobec członków jej zarządu (oznaczonych z imienia i nazwiska) czy też zarządu spółki z o.o.

Decyzja wydana wobec reprezentantów strony jest wadliwa i może zostać skutecznie zaskarżona odwołaniem. W przypadku, gdyby taka decyzja stała się ostateczna, to można ją skutecznie kwestionować składając wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Iwo Fisz

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Marzec 27, 2013 o 18:37

W odpowiedzi na pytanie Pana pytanie na blogu pana Piotra Z. spróbuję wyjaśnić. Wpis na blogu robiłem w kontekście do art. pt. Dostęp do informacji publicznej i może był niezrozumiały. Otóż wystąpiłem do przedsiębiorstwa przesylowego o przesłanie kopii decyzji, którą oni wskazali, jako podstawę korzystania z mojej nieruchomości. Odpowiedzieli po dłuższym okresie czasu, po ukazaniu się w/w artykułu, że kopii decyzji nie prześlą ze względu na ochronę danych osobowych i ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odpowiedz

Iwo Fisz Marzec 27, 2013 o 18:40

Panie Wojciechu! To zrozumiałem, bardziej interesuje mnie natomiast jaką postać ma odpowiedź, którą Pan dostał – czy jest to decyzja administracyjna (te słowa byłyby w nagłówku, a na początku zapewne zacytowano przepisy prawa), czy też było to zwykłe pismo z informacją, że spółka nie udzieli Panu informacji z uwagi na ochronę danych osobowych i ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odpowiedz

Rafał Styczeń 13, 2016 o 18:24

Mam pytanie czy użyta fraza “renta” jest w tym przypadku szczęśliwym określeniem?
Dla tego, iż renta jest czymś co uzyskujemy cyklicznie. W tym przypadku nie powinniśmy tego nazwać opłatą planistyczną?

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 29, 2016 o 20:54

Określenie “renta planistyczna” jest utrwalone od bardzo wielu lat w literaturze i orzecznictwie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: