urządzenia przesyłowe

Warunki zabudowy dla urządzeń infrastruktury technicznej

Iwo Fisz        18 grudnia 2014        Komentarze (0)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje szczególne regulacje przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej.

Pojawił się projekt standardu wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla lokalizacji urządzeń przesyłowych w planach miejscowych i decyzjach WZ.