Projekt standardu dla wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych

Iwo Fisz        11 lipca 2012        Komentarze (0)

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przedstawiła  projekt specjalistycznego standardu wyceny dla odszkodowań i wynagrodzeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych w miejscowych planach zagospodarowania i w decyzjach o warunkach zabudowy.

Będę zajmował się tym tematem w kolejnych wpisach, a jeszcze więcej na ten temat przeczytasz na blogu Przesył-energii.pl. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem, którzy pojawia się na pierwszy rzut oka.

Standard wyceny ma być stosowany m.in. dla:

określania obniżenia wartości nieruchomości powstałego na skutek wprowadzenia lokalizacji urządzenia przesyłowego lub dystrybucyjnego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy dla w/w urządzeń.

Tu pojawia się problem – na ile obniżenie wartości nieruchomości jest skutkiem wprowadzenia MPZP lub wydania decyzji WZ, a na ile jest to skutek lokalizacji urządzeń?

W sytuacji, gdy na nieruchomości są już urządzenia, a potem wchodzi w życie plan miejscowy, który zawiera postanowienia o pasach ochronnych dla tych urządzeń, może to nie mieć żadnego nawet wpływu na wartość działki. W stosunku do urządzeń właściciel może nie mieć nawet roszczenia o ich usunięcie (czytaj więcej tutaj). Obniżenie wartości nieruchomości wynika z posadowienia urządzeń i ich eksploatacji.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku urządzeń projektowanych – wtedy wydaje się, że to wprowadzenie MPZP powoduje obniżenie wartości nieruchomości, jako że urządzenia mogą nigdy nie powstać, a właściciel doznaje ograniczeń wynikających z zapisów planu miejscowego dla pasa technologicznego.

Zachęcam Cię do wypowiedzenia się w tej sprawie w wątku, który utworzyłem na portalu urbanistyka.info. Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: