Renta planistyczna bez odsetek

Iwo Fisz        21 lipca 2012        3 komentarze

21 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie II OSK 606/11 z następującą tezą:

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.

Orzeczenie to jest wyrazem szerzej prezentowanego w orzecznictwie NSA poglądu o niestosowaniu do renty planistycznej przepisów Ordynacji podatkowej. Problem w tym, że Ordynacja podatkowa znacznie lepiej pasuje do orzekania w sprawach opłat niż K.p.a.

Więcej na temat stosowania Ordynacji podatkowej do należności niepodatkowych przeczytasz w artykule pt. “Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności, autorstwa dr. Tomasza Brzezickiego i mojego, który ukaże się w najbliższym numerze pisma “Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych“.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: