Renta planistyczna bez odsetek

21 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie II OSK 606/11 z następującą tezą:

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.

Orzeczenie to jest wyrazem szerzej prezentowanego w orzecznictwie NSA poglądu o niestosowaniu do renty planistycznej przepisów Ordynacji podatkowej. Problem w tym, że Ordynacja podatkowa znacznie lepiej pasuje do orzekania w sprawach opłat niż K.p.a.

Więcej na temat stosowania Ordynacji podatkowej do należności niepodatkowych przeczytasz w artykule pt. „Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności, autorstwa dr. Tomasza Brzezickiego i mojego, który ukaże się w najbliższym numerze pisma „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych„.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. […] Glosa do wyroku NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11. Pisałem o tym wyroku w tym wpisie, ale przemyślenia warto było rozszerzyć i ująć […]

  2. […] poprzednich wpisać pt. Renta planistyczna bez odsetek i Nowe publikacje pisałem o stanowisku NSA, że decyzja o nałożeniu renty planistycznej nie […]

  3. […] decyzji, w której wymierzana jest renta planistyczna (opłata planistyczna), nie można orzekać o terminie jej płatności ani o obowiązku zapłaty odsetek. Orzecznictwo w tej sprawie jest ugruntowane. W Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *