Warunki zabudowy a odszkodowanie od gminy

Iwo Fisz        16 stycznia 2012        4 komentarze

W poprzednich postach pisałem o roszczeniach odszkodowawczych wobec Poznania i Zakopanego po wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy takie same skutki, w zakresie prawa do odszkodowania, może powodować decyzja o warunkach zabudowy i decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Odpowiedź na to pytanie, w odniesieniu do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawiera przepis art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że:

Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.

W przypadku decyzji WZ, odpowiednią normę zawiera przepis art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uregulowania te są prawie identyczne. Różnią się za to jednym istotnym zagadnieniem – kwestią tego, kogo obciąża odszkodowanie. W przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odszkodowanie obciąża gminę.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku decyzji WZ, koszt roszczeń obciąża inwestora. Koszty realizacji omawianych roszczeń są ponoszone po uzyskaniu przez niego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oznacza to, że właściciel nieruchomości ma roszczenie odszkodowawcze wobec gminy. Po jego “zrealizowaniu”, to jest zapłacie przez gminę odszkodowania, gmina może żądać zapłaty od inwestora. Roszczenie gminy ma zatem charakter zwrotny. Powstaje ono dopiero po zapłacie odszkodowania przez gminę.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Krzysztof Lehmann Styczeń 17, 2012 o 20:29

Może niezbyt związane z tematem, ale warto napisać. W najnowszej Polityce jest ciekawy artykuł Urszuli Szyperskiej “Blok na bloki” o planach zagospodarowania przestrzennego. Jest tam kilka ciekawostek, nie tyle prawnych, co ogólnych – statystycznych. Nie ma nic o Poznaniu czy Zakopanym, ale są inne miejscowości.

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 17, 2012 o 20:57

Krzysztof – dzięki za informację, skoro polecasz, to muszę przeczytać!

Odpowiedz

Darek Listopad 18, 2016 o 20:33

Panie Mecenasie,
Czy Gmina też ma termin zawity do zgłoszenia roszczenia zwrotnego wobec inwestora? A jeżeli inwestor jest przedsiębiorcą – to termin przedawnienia roszczenia jest 3 letni?

Odpowiedz

Iwo Fisz Listopad 21, 2016 o 13:04

Panie Dariuszu, termin przedawnienia i termin zawity to 2 różne instytucje (np. dlatego, że przedawnienie bada się na zarzut, a upływ terminu zawitego z urzędu), nie można tego utożsamiać.

Czy mógłby Pan szerzej opisać sprawę? To nieczęsty przypadek, warto byłby się nim podzielić.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: