Warunki zabudowy niezgodne z wnioskiem

Iwo Fisz        19 stycznia 2015        7 komentarzy

Decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją dość rozbudowaną. Poprzedza ją zazwyczaj analiza urbanistyczna, która weryfikuje dopuszczalne parametry nowej zabudowy. Z tych powodów, dość często zdarzają się przypadki wydania decyzji niezgodnej z wnioskiem strony.

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na przypadek, z którym niedawno się spotkałem. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczył części działki położonej niedaleko rzeki. Granice terenu, dla którego miały być wydane warunki zabudowy, zostały precyzyjnie określone.

Przy sporządzaniu projektu decyzji, jak i w późniejszej decyzji, nie dostrzeżono jednak tego faktu i przyjęto, że decyzja ma dotyczyć obszaru całej działki. Taka decyzja jest wadliwa, ponieważ została wydana wobec obszaru nieobjętego żądaniem strony.

Taki błąd może również powodować dalsze konsekwencje – np. przyjęcie, że wydanie warunków zabudowy jest niedopuszczalne, bo w odniesieniu do terenu nieobjętego wnioskiem strony istnieje przepis szczególny wyłączający wnioskowaną inwestycję.

Iwo Fisz

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dariusz Pobrucki Styczeń 21, 2015 o 14:55

Sprawa jest moim zdaniem jasna, trzeba się ściśle trzymać zakresu wniosku. Nasuwa mi się w takim przypadku pytanie jak należy określić zakres analizy – czyli mamy ogromną działkę np. rolną z siedliskiem rolnym i w ramach tego siedliska budujemy kolejny budynek gospodarczy. Czy powinniśmy określać zakres analizy jako 3-krotną szerokość działki (ogromnej i w swojej znacznej części nie objętej wnioskiem) czy może 3-ktorną szerokość terenu objętego wnioskiem. Pytanie trochę retoryczne, ale celowo podnoszę ten problem aby pokazać niedoskonałości przepisu.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Luty 8, 2015 o 11:39

Jeśli działka jest taka duża, to pytanie czy należy obejmować cały jej obszar wnioskiem o warunki zabudowy – powoduje to istotne koszty map. Natomiast zgadzam się, że prowadzi to do wypaczenia zasady dobrego sąsiedztwa (jak w dużej ilości przypadków na terenach, gdzie nie ma zwartej zabudowy).

Odpowiedz

Grzegorz Dziwota Czerwiec 20, 2015 o 17:04

Moim zdaniem można wystąpić o WuZetkę na teren nie pokrywający się z granicami ewidencyjnymi (geodezyjnymi) działki.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Czerwiec 22, 2015 o 09:50

Jestem tego samego zdania.

Odpowiedz

Lidka Wrzesień 16, 2016 o 13:20

Pod koniec maja został złożony wniosek o warunki zabudowy dla budynku gospodarczego w odległości jednego metra od granicy działki. W połowie sierpnia otrzymaliśmy zawiadomienie, że został on przesłany do uzgodnień środowiskowych, ale nie jak wnioskowaliśmy usytuowanego w odległości 1 metra tylko 1,5 m od granicy. Gdy zadałam pytanie w Urzędzie Gminy dlaczego 1,5 m dostałam odpowiedź, że tylko taki wniosek mógł zostać przesłany do uzgodnień, ponieważ zgodnie z prawem budowlanym jest jasno określone 1,5m lub w granicy dla budynku bez okien. W tym tygodniu otrzymaliśmy informację, że decyzja o warunkach zabudowy jest już do odebrania. Gdy mąż się zgłosił po odbiór decyzji okazało się, że musi poprawić na wniosku usytuowanie na 1,5 m. Oczywiście decyzja o warunkach zabudowy jest wydana na 1,5 m tak jak wnioskował urząd. Czy gmina mogła zmienić dane przesyłając wniosek do uzgodnień.

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 17, 2016 o 12:19

Organ jest związany wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Jeśli nie ma możliwości jego uwzględnienia, to należy odmówić ustalenia warunków zabudowy, a nie zmieniać parametry, których oczekuje wnioskodawca.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: