Warunki zabudowy niezgodne z wnioskiem

Decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją dość rozbudowaną. Poprzedza ją zazwyczaj analiza urbanistyczna, która weryfikuje dopuszczalne parametry nowej zabudowy. Z tych powodów, dość często zdarzają się przypadki wydania decyzji niezgodnej z wnioskiem strony.

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na przypadek, z którym niedawno się spotkałem. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczył części działki położonej niedaleko rzeki. Granice terenu, dla którego miały być wydane warunki zabudowy, zostały precyzyjnie określone.

Przy sporządzaniu projektu decyzji, jak i w późniejszej decyzji, nie dostrzeżono jednak tego faktu i przyjęto, że decyzja ma dotyczyć obszaru całej działki. Taka decyzja jest wadliwa, ponieważ została wydana wobec obszaru nieobjętego żądaniem strony.

Taki błąd może również powodować dalsze konsekwencje – np. przyjęcie, że wydanie warunków zabudowy jest niedopuszczalne, bo w odniesieniu do terenu nieobjętego wnioskiem strony istnieje przepis szczególny wyłączający wnioskowaną inwestycję.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

 1. Dariusz Pobrucki pisze:

  Sprawa jest moim zdaniem jasna, trzeba się ściśle trzymać zakresu wniosku. Nasuwa mi się w takim przypadku pytanie jak należy określić zakres analizy – czyli mamy ogromną działkę np. rolną z siedliskiem rolnym i w ramach tego siedliska budujemy kolejny budynek gospodarczy. Czy powinniśmy określać zakres analizy jako 3-krotną szerokość działki (ogromnej i w swojej znacznej części nie objętej wnioskiem) czy może 3-ktorną szerokość terenu objętego wnioskiem. Pytanie trochę retoryczne, ale celowo podnoszę ten problem aby pokazać niedoskonałości przepisu.

  • Jeśli działka jest taka duża, to pytanie czy należy obejmować cały jej obszar wnioskiem o warunki zabudowy – powoduje to istotne koszty map. Natomiast zgadzam się, że prowadzi to do wypaczenia zasady dobrego sąsiedztwa (jak w dużej ilości przypadków na terenach, gdzie nie ma zwartej zabudowy).

 2. Moim zdaniem można wystąpić o WuZetkę na teren nie pokrywający się z granicami ewidencyjnymi (geodezyjnymi) działki.

 3. […] O pro­ce­du­rze wyda­wa­nych decy­zji warto prze­czy­tać krót­kie infor­ma­cje ze strony  warunki zabu­dowy. […]

 4. Lidka pisze:

  Pod koniec maja został złożony wniosek o warunki zabudowy dla budynku gospodarczego w odległości jednego metra od granicy działki. W połowie sierpnia otrzymaliśmy zawiadomienie, że został on przesłany do uzgodnień środowiskowych, ale nie jak wnioskowaliśmy usytuowanego w odległości 1 metra tylko 1,5 m od granicy. Gdy zadałam pytanie w Urzędzie Gminy dlaczego 1,5 m dostałam odpowiedź, że tylko taki wniosek mógł zostać przesłany do uzgodnień, ponieważ zgodnie z prawem budowlanym jest jasno określone 1,5m lub w granicy dla budynku bez okien. W tym tygodniu otrzymaliśmy informację, że decyzja o warunkach zabudowy jest już do odebrania. Gdy mąż się zgłosił po odbiór decyzji okazało się, że musi poprawić na wniosku usytuowanie na 1,5 m. Oczywiście decyzja o warunkach zabudowy jest wydana na 1,5 m tak jak wnioskował urząd. Czy gmina mogła zmienić dane przesyłając wniosek do uzgodnień.

  • Iwo Fisz pisze:

   Organ jest związany wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Jeśli nie ma możliwości jego uwzględnienia, to należy odmówić ustalenia warunków zabudowy, a nie zmieniać parametry, których oczekuje wnioskodawca.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *