Renta planistyczna a cena sprzedaży nieruchomości

Pisałem już kiedyś  o tym, że wymierzenie renty planistycznej jest zależne od wzrostu wartości nieruchomości, a nie od możliwości jej zabudowy. Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości następuje na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Rentę planistyczną można wymierzyć wtedy, gdy następuje zbycie nieruchomości po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powstaje pytanie, jakie znaczenie dla wymierzenia renty planistycznej ma cena, za którą nieruchomość została sprzedana.

Stanowisko sądów administracyjnych w tej kwestii jest jednoznaczne – cena sprzedaży nie ma znaczenia dla wymiaru renty planistycznej. Podstawą oceny jest bowiem wartość nieruchomości, zatem wskaźnik obiektywny. Cena ustalona przez strony transakcji nie musi odzwierciedlać wartości nieruchomości, a nawet nie musi mieć charakteru rynkowego.

Dlatego kwestionowanie operatu szacunkowego z odwołaniem się do wysokosci ceny ustalonej przez strony jest nieskuteczne.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *