Czy można umówić się z gminą co do treści planu miejscowego?

Iwo Fisz        14 lutego 2013        3 komentarze

Realizacja dużych inwestycji często wiąże się z zaangażowaniem podmiotów samorządowych. Ponieważ jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia są kwestie planowania przestrzennego, inwestor na etapie przygotowania inwestycji chciałby mieć pewność co do tego, czy gmina wprowadzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odpowiadający jego potrzebom.

Pojawia się pomysł, aby kwestię treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalić w umowie z gminą. 

Dotarłem ostatnio do ciekawego poglądu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który stwierdził w wyroku, że:

Daleko idące wątpliwości budzi już jednak przyjęcie możliwości stosowania instrumentów cywilnoprawnych dla załatwiania spraw, w których gmina występuje w sposób władczy, jako organ władzy publicznej, czyli w sferze tzw. imperium.

Przepisy prawa nie dają wprost kompetencji organom administracji publicznej do zawierania tego rodzaju umów, mających w istocie bardziej charakter czynności administracyjnoprawnych, niż cywilnych (por. D. Kijowski, „W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji”, Państwo i Prawo, nr 6 z 1987r, str. 77 i nast.). Wydaje się to dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdyby stronami takiej umowy stały się wszystkie podmioty potencjalnie zainteresowane rozstrzygnięciem określonej sprawy.

Niedopuszczalne w związku z tym jest tym bardziej (arg. a fortiori) zobowiązanie się gminy do wydania (uchwalenia) aktu powszechnie obowiązującego prawa miejscowego o określonej treści, w tym planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie umowy zawartej z jednym tylko zainteresowanym podmiotem.

Wyróżnienia w tekście pochodzą od Sądu.

Może jednak potrzebny byłby instrument, który pozwalałby na uregulowanie tego w umowie?

Iwo Fisz

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

JWB Luty 15, 2013 o 09:54

Czy można prosić o sygnaturę wyroku?

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 15, 2013 o 10:06

Oczywiście – wyrok z 30 czerwca 2010 r., I ACa 410/10.

Odpowiedz

JWB Luty 15, 2013 o 13:25

Dziękuje 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: