Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – interpretacja

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często występują pojęcia, których znaczenie nasuwa wątpliwości – przykładem są usługi duchowne, o których pisałem prawie roku temu.

Wykładnia pojęć, którymi posługuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potrafi przesądzić np. o tym, czy inwestycja może zostać zrealizowana na danym obszarze.

Zgodnie z poglądem wyrażanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, wykładnia terminów użytych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna być dokonywana w oparciu o słownikowe znaczenie tych słów.

Trzeba jednak uwzględnić fakt, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego niektóre pojęcia mogą mieć definicje legalne. Zazwyczaj umieszczane są one we wstępnych przepisach uchwały wprowadzającej plan miejscowy.

Wykładnia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna uwzględniać też znaczenie pojęć, które nadał im ustawodawca. Gminny planista nie ma bowiem nieograniczonej możliwości tworzenia pojęć prawnych i ich definiowania.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
Memento mori

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *