Ustawa antywiatrakowa a WZ na elektrownię wiatrową

Iwo Fisz        15 lipca 2016        2 komentarze

Ustawa antywiatrakowa istotnie wpływa na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni wiatrowych. Jest to konsekwencja przyjęcia zasady, że lokalizacja elektrowni wiatrowej może następować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Regulację taką zawiera przepis art. 3 ustawy.

Na skutek wejścia w życie ustawy, nie będzie dopuszczalne wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej budowy elektrowni wiatrowej. W przepisach przejściowych do ustawy antywiatrakowej uregulowano też problematykę decyzji o warunkach zabudowy, które już wydano oraz postępowań, które są w toku. Regulację taką zawiera przepis art. 14 ustawy.

Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczących elektrowni wiatrowych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy polegają umorzeniu. Organ administracji będzie więc zobowiązany do zakończenia sprawy decyzją o charakterze formalnym.

Decyzje o warunkach zabudowy, które zostały wydane przed wejściem w życie ustawy, tracą moc, chyba że przed dniem wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę. Skutek w postaci utraty mocy decyzji występuje z mocy prawa i nie nie wymaga on stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

windmills_196429

zdjęcie: http://all-free-download.com/free-photos/download/windmills_196429.html

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Renata Robaszewska Lipiec 15, 2016 o 11:51

Przepisy te są bardzo drastyczne. Ustawodawca nie wprowadził tu żadnego okresu przejściowego, jak w przypadku WZ na zabudowę mieszkaniową oraz pozwoleń na budowę.
Ciekawa jestem dalszych losów tej ustawy oraz decyzji inwestorów. Zresztą pisałam już o tym na swoim blogu: http://www.odszkodowanieizadoscuczynienie.com/przeminelo-z-wiatrem-czyli-odszkodowanie-za-ustawe-antywiatrakowa/

Abstrahując od powyższego, osobiście uważam, że lokowanie elektrowni wiatrowych na mpzp a nie WZ nie jest co do zasady złym rozwiązaniem.

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 5, 2017 o 15:33

Zgadzam się, że te zmiany wprowadzono za szybko – taka zmiana powinna być dokonywania z kilkuletnim wyprzedzeniem. Problemem jest jednak to, że wcześniej takich przepisów nie było wcale (jedynie poszczególne regulacje np. dotyczące emisji hałasu), co było dużym błędem.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: