All posts by

Iwo Fisz

W sierpniu 2018 r. w życie weszła ustawa określana powszechnie jako Lex Deweloper lub specustawa mieszkaniowa, a nosząca nazwę ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta nie spotkała się z przyjaznym przyjęciem ze strony środowiska praktyków. Zarówno architekci i urbaniści, jak i prawnicy, poświęcili sporo czasu dyskusji nad zagrożeniami, jakie dla ładu przestrzennego generuje ta ustawa. W grudniu 2018 r. w Gdańsku odbyło się seminarium eksperckie “Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów”. Niedawno

Sejm i Senat przyjęły ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona znaczne zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi (i konsekwencjach tego obrotu). Niestety, ustawa jest bardzo obszerna, stąd na początek wskażę na najważniejsze – w mojej ocenie – zmiany, które ona wprowadza: poszerzenie definicji “osoby bliskiej” o rodzeństwo rodzica i pasierbów, znaczne poszerzenie przypadków, kiedy osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną m.in. w przypadku nieruchomości mniejszych niż 1 ha, nabycia w toku postępowania egzekucyjnego i

W najnowszym numerze “Nieruchomości” wydawnictwa C.H. Beck (nr 4/2019) ukazał się mój artykuł pt. “Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz koszty postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego”. Tekst dotyczy problematyki art. 398 Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r. Poruszyłem w nim kwestie: wysokości opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo (art. 398 ust. 4 Prawa wodnego) i momentu ich pobierania od wnioskodawcy, a także kosztów postępowania. Przepis art. 398 ust. 7 Prawa wodnego pozwala bowiem na “uzupełnienie” brakujących kosztów postępowania, których nie pokryła opłata za wydanie

W najnowszym numerze miesięcznika “Sylwan”, opublikowano artykuł pod tytułem “Wybrane aspekty prawne cechowania drewna”, którego jestem współautorem. Pozostałymi autorami są: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK oraz dr Tomasz Brzezicki. Sylwan to najstarsze w Polsce leśne czasopismo naukowe, które ukazuje się od 1820 roku. Artykuł w pliku PDF jest dostępny pod tym adresem. Serdecznie zapraszam do lektury!

1 2 3 4 50 Strona 2 z 50