All posts by

karol-sienkiewicz

Tarcza 4.0. zmienia art. 12b ustawy z 2 marca 2020 r., czyi tzw. specustawy covidowej. Ustawa ta pozwalała dotychczas inwestorowi na dokonanie szeregu prac, które normalnie wymagałyby m.in. uzyskania pozwolenia na budowę. Po zmianach możliwa jest ich realizacja w „trybie uproszczonym”, tj. bez zastosowania przepisów np. prawa budowlanego czy ustawy ochronie zabytków. Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0. weszła w życie kilka dni temu.  Utrzymanie ciągłości istotnych usług Po zmianie wprowadzoną Tarczą 4.0. inwestor nadal może skorzystać z „trybu uproszczonego”, ale tylko jeśli projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont,