użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste: opłaty przekształceniowe

Iwo Fisz        16 lipca 2018        Komentarze (0)

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie przepisów tej ustawy właściciel ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu, roczną opłatę przekształceniową. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, liczony od dnia przekształcenia i płatna jest do dnia 31 marca każdego roku (termin może zostać odroczony lub płatności może zostać rozłożona na raty). W przypadku zabudowy mieszkalnej, stawka […]

Użytkowanie wieczyste: skutki przekształcenia

Iwo Fisz        04 lipca 2018        2 komentarze

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przewiduje, że prawo użytkowania wieczystego stanie się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. (co do zasady) prawem własności nieruchomości. W przypadku współużytkowania wieczystego wysokość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wysokości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Przekształcenie nie zmieni więc […]

Użytkowanie wieczyste: plany przekształcenia we własność

Iwo Fisz        28 czerwca 2018        3 komentarze

Jednym z najważniejszych newsów ostatnich dni są plany przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i został skierowany do Sejmu. Aktualny stan prac nad projektem można śledzić na stronie Sejmu. Z samym projektem można zapoznać się tutaj. Projekt zakłada przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.  Projekt nie […]