użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste: zagrożenie dla przedsiębiorców

Iwo Fisz        16 sierpnia 2018        2 komentarze

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewidują, że przekształcenie to nastąpi z mocy prawa, bez względu na wolę zainteresowanych podmiotów. Z tego powodu, mogą one być bardzo niebezpiecznie w przypadku przedsiębiorców. Grunty w użytkowaniu wieczystym, zabudowane na cele mieszkaniowe, mogą być bowiem w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy. Na skutek przekształcenia, uzyska on […]

Użytkowanie wieczyste: jak uzyskać nieruchomość za 1/4 wartości

Iwo Fisz        14 sierpnia 2018        2 komentarze

Wczoraj Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Dzisiejszy wpis ma dość przewrotny charakter. Chcę pokazać, jakie potencjalnie zagrożenie niesie za sobą ustawa dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Użytkowanie wieczyste: opłaty przekształceniowe

Iwo Fisz        16 lipca 2018        Komentarze (1)

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie przepisów tej ustawy właściciel ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu, roczną opłatę przekształceniową. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, liczony od dnia przekształcenia i płatna jest do dnia 31 marca każdego roku (termin może zostać odroczony lub płatności może zostać rozłożona na raty). W przypadku zabudowy mieszkalnej, stawka […]

Użytkowanie wieczyste: skutki przekształcenia

Iwo Fisz        04 lipca 2018        2 komentarze

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przewiduje, że prawo użytkowania wieczystego stanie się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. (co do zasady) prawem własności nieruchomości. W przypadku współużytkowania wieczystego wysokość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wysokości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Przekształcenie nie zmieni więc […]

Użytkowanie wieczyste: plany przekształcenia we własność

Iwo Fisz        28 czerwca 2018        3 komentarze

Jednym z najważniejszych newsów ostatnich dni są plany przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i został skierowany do Sejmu. Aktualny stan prac nad projektem można śledzić na stronie Sejmu. Z samym projektem można zapoznać się tutaj. Projekt zakłada przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.  Projekt nie […]