Użytkowanie wieczyste: plany przekształcenia we własność

Iwo Fisz        28 czerwca 2018        3 komentarze

Jednym z najważniejszych newsów ostatnich dni są plany przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i został skierowany do Sejmu. Aktualny stan prac nad projektem można śledzić na stronie Sejmu. Z samym projektem można zapoznać się tutaj.

Projekt zakłada przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.  Projekt nie dotyczy jednak wszystkich gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Nową regulacją mają zostać objęte przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, czyli należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie:
1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, lub
2) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali
stanowią lokale mieszkalne, lub
3) budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

W przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż określone powyżej , przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydzielonej z tego gruntu i spełniającej warunki do przekształcenia, następuje z dniem:
1) założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości, albo
2) wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których mowa powyżej.

Planowo, do przekształcenia ma dojść 1 stycznia 2019 r., lecz – jak już widać – od tej zasady będą wyjątki.

Ustawa ma mieć zastosowanie do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Z przywilejów tej ustawy mają zatem skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, przedsiębiorcy mający nieruchomości z mieszkaniami “zakładowymi” czy gminy (np. w przypadku użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa).

Iwo Fisz

Grodzisko Owidz

 

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marta Lipiec 3, 2018 o 17:21

Panie Mecenasie,
a jaki będzie miało to przekształcenie skutek dla roszczeń użytkowników wieczystych np. o bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe albo ustanowienie służebności przesyłu, w sytuacji, gdy urządzenia posadowiono przed oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste? Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie przejdzie we własność i stanę się właścicielem nieruchomości, mogę przyjąć, że będę mogła dochodzić tego, czego zabrania mi uchwała SN III CZP 101/16?
Pozdrawiam,
Marta

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 16, 2018 o 12:04

Ograniczenie dotyczy wyłącznie użytkowników wieczystych, a nie właścicieli nieruchomości. Można argumentować, że jeżeli użytkowanie wieczyste zostanie przekształcone we własność, to nie będzie ograniczeń w dochodzeniu roszczeń, skoro właściciel nieruchomości mógł tych roszczeń dochodzić.

Proszę jednak zwrócić uwagę na przepis art. 1 ust. 3 projektu – W przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż określone w ust. 2, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydzielonej z tego gruntu i spełniającej warunki, o których mowa w ust. 2, następuje z dniem:
1) założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości, albo
2) wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których
mowa w ust. 2.

Dla mnie realnym problemem jest to, czy nieruchomość obciążona urządzeniami zostanie przekształcona od razu czy dopiero po odłączeniu ksiąg – urządzenie jest bowiem obiektem budowlanym (np. linia 220 kV), który wcale nie musi umożliwiać prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (art. 1 ust. 2 pkt 3 projektu).

Odpowiedz

Alina Lipiec 11, 2018 o 14:33

Pani Marta zadała bardzo dobre pytanie i również się pod nie podpinam czekając za odpowiedzią. Prawo się zmienia diametralnie a to czy tak faktycznie będzie się polepszało dla osób fizycznych a nie tylko dla przedsiębiorstw, gmin i tak dalej.. dopiero się okaże. Czekam na werdykt w tej sprawie bo jak dotąd jestem raczej sceptycznie nastawiona do takich rozwiązań. Złe przeczucia..

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: