Użytkowanie wieczyste: skutki przekształcenia

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przewiduje, że prawo użytkowania wieczystego stanie się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. (co do zasady) prawem własności nieruchomości.

W przypadku współużytkowania wieczystego wysokość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wysokości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Przekształcenie nie zmieni więc proporcji udziału w prawie do nieruchomości.

Kwestia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma jednak wymiar znacznie szerszy. Z tej przyczyny, projekt przewiduje, że istniejące w dniu przekształcenia obciążenia użytkowania wieczystego stają się obciążeniami nieruchomości, zaś obciążenia udziałów w użytkowaniu wieczystym stają się obciążeniami udziałów we współwłasności nieruchomości. Na podstawie tej regulacji np. hipoteka obciążająca prawo użytkowania wieczystego „przejdzie” na prawo własności nieruchomości.

Ponadto, prawa związane z użytkowaniem wieczystym stają się prawami związanymi z własnością gruntu. Na podstawie tego przepisu np. służebność drogi koniecznej, ustanowiona na rzecz użytkownika wieczystego stanie się służebnością ustanowioną na rzecz właściciela przekształcanej nieruchomości. Brak jest natomiast wyraźnej regulacji jaki będzie los np. posiadania takiego gruntu na drodze do zasiedzenia albo posiadania służebności na takim gruncie.

Obiekty budowlane i urządzenia budowlane położone na gruncie podlegającym przekształceniu  stają się z dniem przekształcenia częścią składową gruntu. Przestanie zatem istnieć odrębna własność budynków na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, a budynki te staną się własnością właściciela gruntu.

Przepisu tego nie stosuje się do urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli to urządzeń przesyłowych. Będą one zatem nadal przedmiotem odrębnej własności od własności gruntu, na którym są umieszczone.

Iwo Fisz

 

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. jadwiga pisze:

    A jak będzie wyglądało przekształcenie we własność np.wybudowanych pawilonów handlowych łączących się szeregowo które są własnością, a grunt jest w użytkowaniu wieczystym w ułamkowych częściach dla każdego właściciela ?

    • Iwo Fisz pisze:

      Z tego, co rozumiem, to ten grunt w ogólne nie będzie objęty przekształceniem na podstawie nowych przepisów – one dotyczą gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *