Użytkowanie wieczyste: skutki przekształcenia

Iwo Fisz        04 lipca 2018        2 komentarze

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przewiduje, że prawo użytkowania wieczystego stanie się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. (co do zasady) prawem własności nieruchomości.

W przypadku współużytkowania wieczystego wysokość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wysokości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Przekształcenie nie zmieni więc proporcji udziału w prawie do nieruchomości.

Kwestia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma jednak wymiar znacznie szerszy. Z tej przyczyny, projekt przewiduje, że istniejące w dniu przekształcenia obciążenia użytkowania wieczystego stają się obciążeniami nieruchomości, zaś obciążenia udziałów w użytkowaniu wieczystym stają się obciążeniami udziałów we współwłasności nieruchomości. Na podstawie tej regulacji np. hipoteka obciążająca prawo użytkowania wieczystego “przejdzie” na prawo własności nieruchomości.

Ponadto, prawa związane z użytkowaniem wieczystym stają się prawami związanymi z własnością gruntu. Na podstawie tego przepisu np. służebność drogi koniecznej, ustanowiona na rzecz użytkownika wieczystego stanie się służebnością ustanowioną na rzecz właściciela przekształcanej nieruchomości. Brak jest natomiast wyraźnej regulacji jaki będzie los np. posiadania takiego gruntu na drodze do zasiedzenia albo posiadania służebności na takim gruncie.

Obiekty budowlane i urządzenia budowlane położone na gruncie podlegającym przekształceniu  stają się z dniem przekształcenia częścią składową gruntu. Przestanie zatem istnieć odrębna własność budynków na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, a budynki te staną się własnością właściciela gruntu.

Przepisu tego nie stosuje się do urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli to urządzeń przesyłowych. Będą one zatem nadal przedmiotem odrębnej własności od własności gruntu, na którym są umieszczone.

Iwo Fisz

 

Grodzisko Owidz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

jadwiga Lipiec 10, 2018 o 16:33

A jak będzie wyglądało przekształcenie we własność np.wybudowanych pawilonów handlowych łączących się szeregowo które są własnością, a grunt jest w użytkowaniu wieczystym w ułamkowych częściach dla każdego właściciela ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 16, 2018 o 12:08

Z tego, co rozumiem, to ten grunt w ogólne nie będzie objęty przekształceniem na podstawie nowych przepisów – one dotyczą gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: