MPZP lub WZ jako warunki w umowie

Iwo Fisz        01 maja 2012        Komentarze (0)

Regulacje planistyczne często przesądzają o sensie całej inwestycji. W końcu, bez korzystnego dla inwestora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ, nie można mówić o szansach na rentowną inwestycję.

Z tego powodu, w umowach zmierzających do nabycie praw do gruntu, praktykuje się wprowadzanie klauzul powiązanych z zagospodarowaniem przestrzennym – np. że umowa przedwstępna zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że do dnia xx.xx.xxxx r. kupujący uzyska ostateczną decyzję o warunkach zabudowy zezwalającą na….

Taki zapis pozwala na przygotowywanie inwestycji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów inwestora – gdyby od razu kupił nieruchomość, nie wiedząc, co będzie mógł na niej zbudować, to przedsięwzięcie mogłoby zakończyć się fiaskiem.

Jako przykład – zapis z umowy dewelopera JW Construction Holding z VIS Investments z grupy funduszu Black Lion NFI, gdzie od wpływu regulacji planistycznych :

W związku z faktem, iż dla obszaru obejmującego Nieruchomość trwają prace związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania terenu (MPZT) strony zgodnie ustaliły że, w przypadku jeżeli :

– w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wejdzie w życie MPZT lub nie zostanie wydana nowa decyzja o warunkach zabudowy to cena ulegnie obniżeniu o kwotę 30.000.000 zł netto;

– w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. wejdzie w życie MPZT zawierający zapisy inne niż obecnie projektowane lub zostanie wydana nowa decyzja o warunkach zabudowy przewidująca możliwość realizacji inwestycji o parametrach niższych niż 200.000 mkw. powierzchni użytkowej ( w tym 70% PU mieszkań) to cena ulegnie zmniejszeniu według proporcji 1 mkw. zmniejszenia powierzchni użytkowej cena ulega obniżeniu o 775 zł netto.

W przypadku gdyby w terminie do dnia 31 maja 2012 r. nie został uchwalony MPZT to Kupujący podejmie działania zmierzające do uzyskania decyzji o nowych warunkach zabudowy. Jako zabezpieczenie rozliczenia Ceny cześć obligacji wyemitowanych przez Spółkę w wysokości 30.000.000 zł zostanie zablokowana przez Bank do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia uchwalenia MPZT lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy”.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: