Warunki zabudowy a dostęp światła słonecznego

Iwo Fisz        22 lutego 2012        2 komentarze

Realizacja nowej inwestycji zmienia nie tylko okoliczny krajobraz, ale też wpływa na komfort życia w okolicznych budynkach. Jednym z problemów, który może wywołać postanowienie nowego budynku, jest ograniczenie dostępu światła słonecznego do istniejących obiektów. Czy ta kwestia ma znaczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy?

Dostęp światła słonecznego ma istotny wpływ na korzystanie z nieruchomości – konieczność korzystania ze sztucznego oświetlenia, rozkład pokoi itp.

Pomimo tego, jak ważna jest ta kwestia, to nie może być ona badana w postępowaniu w sprawie wydania decyzji WZ. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawierają norm w tym zakresie i nie przewidują takiej przesłanki wydania warunków zabudowy (wyrok WSA w Warszawie z 28 października 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 832/09).

Co zatem robić?

Właściciel nieruchomości może bronić swoich interesów w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Przepisy prawa budowlanego, które są stosowane w tym postępowaniu, dotyczą min. dopuszczalnego ograniczenia dostępu światła.  Argumenty dotyczące zacienienia nieruchomości sąsiedniej mogą być zatem badane, ale nie w postępowaniu o wydanie decyzji WZ, a na innym (późniejszym) etapie procesu inwestycyjnego.

Gdyby jednak inwestycję zrealizowano, to właściciel nieruchomości, wobec której w sposób niezgodny z przepisami ograniczono dopływ światła, może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. Podstawą takiego roszczenia może być przepis o immisjach, czyli art. 144 K.c.:

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Postępowanie to jest jednak dość trudne, dlatego warto skorzystać z pomocy zawodowego prawnika.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: