Minimalna wysokość komina w decyzji WZ

Iwo Fisz        15 lutego 2012        Komentarze (0)

Jednym z problemów, które potrafią się pojawić przy decyzji o warunkach zabudowy jest określenie minimalnej wysokości komina w obiekcie, np. przy zmianie sposobu użytkowania obiektu z garażu czy budynku gospodarczego na przydomową kotłownię. Dlaczego minimalnej? Ponieważ w niskiej zabudowie dym z komina może być nawiewany na sąsiednie nieruchomości i uprzykrzać życie sąsiadom.

Pytanie brzmi, czy w decyzji o warunkach zabudowy można określić minimalną wysokość komina. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna.

Inaczej niż ma to miejsce przy inwestycjach wznoszeniem nowych obiektów budowlanych lub szeroko rozumianym powiększeniem obiektów istniejących, gdzie trzeba oceniać obszar analizowany pod kątem parametrów zabudowy, przy zmianie sposobu użytkowania organ jest w szczególności zobowiązany do ustalenia, czy planowany sposób użytkowania istniejącego obiektu budowlanego występuje w otoczeniu inwestycji (wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 339/09). Organ zatem bada, czy wykorzystanie budynku w postaci zorganizowania tam kotłowni występuje w sąsiedztwie, a nie porównuje wysokość okolicznych kominów.

Sama minimalna wysokość komina jest parametrem co do zasady wykraczającym poza zakres postępowania w sprawie warunków zabudowy. Tę kwestię będzie się regulować w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, ponieważ jest to następstwo norm wynikających z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy, zawierających szczegółowe normy techniczne.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: