Warszawa zapłaci 91,13 milionów złotych netto?

Kolejny news o roszczeniach związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Problemy mają ZakopanePoznań, teraz czas na Warszawę.

Cytując za serwisem bankier.pl:

Firma deweloperska JW Construction Holding złożyła przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w zakresie nabycia od spółki prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Olbrachta w Warszawie za cenę netto wynoszącą 91,13 mln zł wraz z odsetkami.

W przypadku skuteczności takiego żądania, sąd wyrokiem nakaże złożenie oświadczenia woli o przeniesieniu przez dewelopera na Miasto Stołeczne Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za cenę ustaloną w toku procesu (zapewne na skutek wyceny przez biegłego rzeczoznawcę).

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *