Interpretacja miejscowego planu zagospodarowania

Iwo Fisz        25 stycznia 2012        2 komentarze

Możliwość uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przejaw tak zwanego władztwa planistycznego) to poważne narzędze w rękach gminy, która może kształtować sposób, w jaki korzysta się z przestrzeni.

Miejscowy plan, z punktu widzenia źródeł prawa powszechnie obowiązującego, jest aktem prawa miejscowego. W konsekwencji – tak jak w przypadku ustawy czy rozporządzenia – przy stosowaniu jego przepisów nie zawsze jest oczywiste, jakie jes znaczenie danej normy.

Zapisy miejscowego planu trzeba zatem interpretować. Tylko jak to robić? Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera w tym zakresie żadnych wskazówek, choć jej ogólne zasady zawsze będą miały znaczenie.

Reguły, według których odczytuje się znaczenie przepisów miejscowego planu trzeba zatem znaleźć również  w innym źródle. Gdzie?

Orzecznictwo podpowiana, że warto sięgnąć do Konstytucji. Jest to o tyle ważne, że miejscowy plan kształtuje sposób wykonywania prawa własności. A własność jest chroniona przez Konstytucję:

art. 21 ust. 1 Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

art. 64 ust. 1 Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

art. 64 ust. 2 Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

art. 64 ust. 3 Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

W praktyce, ustalenia miejscowego planu często ograniczają prawo własności. Ze względu jednak na ochronę konstytucyjną, organiczenia  – ustawowe  i dokonywane na podstawie ustawy, jak w przypadku planów zagospodarowania – nie mogą byc interpretowane rozszerzająco.  

W orzecznictwie wprost mówi sie o zasadzie “złotego środka” w przypadku wykładni miejscowego planu, zgodnie z którą przepisy te nie powinny być interpretowane w sposób nadmiernie ograniczający prawa właściciela, ani w sposób nadmiernie rozszerzający istniejące ograniczenia praw właścicielskich, tak aby nie naruszało to istoty prawa własności” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK 490/05, CBOSA).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: