Brak mapy do miejscowego planu zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do ważny akt prawa miejscowego, który określa sposób wykonywania prawa własności. Co prawda plany miejscowe nie są bez wad, to jednak – z woli ustawodawcy – są podstawowym sposobem planowania przestrzennego.

Plan miejscowy zawiera część tekstową i część graficzną. Część graficzna miejscowego planu to mapa, sporządzona m.in. zgodnie z wymogami art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000.

Treść mapy i części tekstowej pozwalają łącznie na odczytanie postanowień planu miejscowego.

Co jednak, gdy nie ma mapy? Może się zdarzyć, że miejscowy plan zawiera tylko część tekstową, bez graficznej.

W takiej sytuacji konieczne jest stwierdzenie nieważności planu miejscowego. Przyczyną nieważności jest naruszenie zasad sporządzania  planu miejscowego (art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

To bardzo poważna sankcja, która prowadzi np. do wzruszenia decyzji wydanych na podstawie planu miejscowego. Będę o tym pisał w dalszych wpisach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o stwierdzeniu nieważności planu miejscowego? Możesz przeczytać o tym tutaj.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *