Wyrok NSA z 20.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2085/11

W w jednym z poprzednich wpisów pisałem o interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ostatnio tą kwestią zajmował się również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 stycznia 2012 r., wydanym w sprawie o sygnaturze II OSK 2085/11.

Do wyroku nie sporządzono jeszcze uzasadnienia, ale z doniesień prasowych można się dowiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określenia zawarte w treści planu miejscowego, takie jak „ustala się”, „zaleca się stosowanie”, „zaleca się wprowadzenie”, „preferuje się” podlegają interpretacji – tak, aby można było je odczytywać jako normy prawne.  NSA stwierdził również, że w planie miejscowym nie można wprowadzić wyrażeń i regulacji na tyle precyzyjnych, aby ich wykładnia nie była konieczna.

Sam faktu użycia wyrażeń, które wymagają wykładni – o ile na drodze interpretacji można ustalić znaczenie zapisu w planie – nie może być powodem stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania.

Iwo Fisz
Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. […] nie tak dawno o interpretacji miejscowego planu zagospodarowania – o uwzględnianiu istoty prawa własności, o Konstytucji… czas na szarą […]

  2. […] miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często występują pojęcia, których znaczenie nasuwa wątpliwości — przykładem są usługi duchowne, o których pisałem prawie […]

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.