Wyrok NSA z 20.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2085/11

Iwo Fisz        31 stycznia 2012        2 komentarze

W w jednym z poprzednich wpisów pisałem o interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ostatnio tą kwestią zajmował się również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 stycznia 2012 r., wydanym w sprawie o sygnaturze II OSK 2085/11.

Do wyroku nie sporządzono jeszcze uzasadnienia, ale z doniesień prasowych można się dowiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określenia zawarte w treści planu miejscowego, takie jak „ustala się”, „zaleca się stosowanie”, „zaleca się wprowadzenie”, „preferuje się” podlegają interpretacji – tak, aby można było je odczytywać jako normy prawne.  NSA stwierdził również, że w planie miejscowym nie można wprowadzić wyrażeń i regulacji na tyle precyzyjnych, aby ich wykładnia nie była konieczna.

Sam faktu użycia wyrażeń, które wymagają wykładni – o ile na drodze interpretacji można ustalić znaczenie zapisu w planie – nie może być powodem stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: