środowisko

Brak oceny oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz        29 stycznia 2016        Komentarze (1)

Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem – powiedział inżynier Mamoń. W prawie jest podobnie. Lubimy rozwiązania typowe, klasyczne. Podobne do tego, co znamy. Dlatego takie problemy sprawa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Charakteryzuje się ona wieloma odmiennościami procesowymi w […]

Ocena raportu oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz        04 listopada 2015        2 komentarze

Przepisy ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (nazwa tej ustawy jest powodem żartów od samego początku) obowiązują już kilka lat, jednak cały czas przysparza ona dużej ilości problemów w praktyce. Jedną z głównych przyczyn tych trudności są odmienności proceduralne od ogólnych zasad […]

Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska

Iwo Fisz        26 marca 2014        6 komentarzy

Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska

Elfy zablokowały budowę drogi

Iwo Fisz        16 stycznia 2014        10 komentarzy

U nas pada śnieg, a na Islandii pojawił się problem poważniejszy, a na pewno bardziej nietypowy. Mianowicie, elfy zablokowały budowę drogi. Może nie tak dokładnie elfy, ale koalicja ekologów i obrońców elfów doprowadziła do wstrzymania budowy drogi łączącej Reykjavik z Półwyspem Álftanes. Z uwagi na ich sprzeciw, sprawę budowy drogi będzie musiał rozpoznać Islandzki Sąd Najwyższy. […]

Blokowanie inwestycji przez ekologów

Iwo Fisz        10 kwietnia 2013        7 komentarzy

Minister chce ograniczyć możliwość zablokowania inwestycji przez organizacje ekologiczne.