Specustawa przesyłowa cz. 2

Dnia 22 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Równie ekspresowo Sejm pracował na poprawkami Senatu (10:39), przyjmując wszystkie poprawki.

Jedną z senackich poprawek było wprowadzenie w art. 19 ust. 6 specustawy przesyłowej sformułowania:

Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 i 8, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z tym że rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna.

Poprawka ta wpływa na możliwość realizacji inwestycji, ponieważ skutki prawne decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będą następować po wydaniu decyzji nieostatecznej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 27 ust. 1 specustawy przesyłowej), lecz rozpoczęcie budowy nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna

Biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczęcie robót budowlanych będzie poprzedzone pozwoleniem na budowę, znaczenie tej poprawki będzie zależało od okoliczności konkretnej sprawy.

24 lipca 2015 r. ustawę przekazano do podpisu Prezydenta.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
Specustawa przesyłowa podpisana
Specustawa przesyłowa cz. 1

4 Komentarze do tego wpisu post

 1. Marika pisze:

  Decyzja została już zaakceptowana przez prezydenta. Zobaczymy jak będzie działać w praktyce.

 2. Karolina pisze:

  Czy decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznej to jest to samo? Przecież budowę można rozpocząć dopeiro po wydaniu decyzju O POZWOLENIU na budowę, a nie decyzji o ustaleniu lokalizacji która jest jakby decyzją o warunkach zabudowy i wydawana jest przez urbanistę

 3. Waldemar pisze:

  Witam,
  Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż skutek opisany w przywołanym art. 19 ust. 6 tj. rozpoczęcie robót budowlanych po ostateczności decyzji lokalizacyjnej (DL) będzie dotyczył jedynie nieruchomości objętych wnioskiem o DL, dla których DL ma wywołać skutek z art. 19 ust. 3 (wywłaszczenie) bądź art. 22 (ograniczenia) – tj. nieruchomości spornych.

  Warto tutaj zwrócić uwagę również na art. 8 ust. 1 pkt 9 który dotyczy nieruchomości wywłaszczonych w trybie art. 19 ust. 3 (termin wydania nieruchomości – 120 dni od ostateczności DL).

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *