Specustawa przesyłowa cz. 2

Iwo Fisz        27 lipca 2015        4 komentarze

Dnia 22 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Równie ekspresowo Sejm pracował na poprawkami Senatu (10:39), przyjmując wszystkie poprawki.

Jedną z senackich poprawek było wprowadzenie w art. 19 ust. 6 specustawy przesyłowej sformułowania:

Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 i 8, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z tym że rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna.

Poprawka ta wpływa na możliwość realizacji inwestycji, ponieważ skutki prawne decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będą następować po wydaniu decyzji nieostatecznej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 27 ust. 1 specustawy przesyłowej), lecz rozpoczęcie budowy nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna

Biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczęcie robót budowlanych będzie poprzedzone pozwoleniem na budowę, znaczenie tej poprawki będzie zależało od okoliczności konkretnej sprawy.

24 lipca 2015 r. ustawę przekazano do podpisu Prezydenta.

Iwo Fisz

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marika Sierpień 27, 2015 o 12:21

Decyzja została już zaakceptowana przez prezydenta. Zobaczymy jak będzie działać w praktyce.

Odpowiedz

Karolina Październik 5, 2015 o 13:15

Czy decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznej to jest to samo? Przecież budowę można rozpocząć dopeiro po wydaniu decyzju O POZWOLENIU na budowę, a nie decyzji o ustaleniu lokalizacji która jest jakby decyzją o warunkach zabudowy i wydawana jest przez urbanistę

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 8, 2015 o 08:33

Nie, to nie jest to samo (art. 4 i 13 specustawy) – są to odrębne etapy inwestycji.

Odpowiedz

Waldemar Listopad 27, 2015 o 13:57

Witam,
Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż skutek opisany w przywołanym art. 19 ust. 6 tj. rozpoczęcie robót budowlanych po ostateczności decyzji lokalizacyjnej (DL) będzie dotyczył jedynie nieruchomości objętych wnioskiem o DL, dla których DL ma wywołać skutek z art. 19 ust. 3 (wywłaszczenie) bądź art. 22 (ograniczenia) – tj. nieruchomości spornych.

Warto tutaj zwrócić uwagę również na art. 8 ust. 1 pkt 9 który dotyczy nieruchomości wywłaszczonych w trybie art. 19 ust. 3 (termin wydania nieruchomości – 120 dni od ostateczności DL).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: