grunty rolne

Grunty rolne – prawo pierwokupu ANR

Iwo Fisz        16 maja 2016        60 komentarzy

Piszę właśnie ze Szczecina, gdzie prowadzę dziś szkolenie dotyczące obrotu gruntami rolnymi. Z tej okazji, dzisiejszy wpis dotyczy prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych. Prawo pierwokupu przysługuje ANR w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych, jeśli z takiego prawa nie skorzystał dzierżawca lub gdy nie ma dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu. W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia ustawy, prawo pierwokupu […]

Grunty rolne – obowiązki nabywcy nieruchomości

Iwo Fisz        13 maja 2016        83 komentarze

Dotychczasowe wpisy o ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego poświęcałem głównie możliwości nabycia nieruchomości rolnej. Nabycie nieruchomości to jednak nie koniec problemów związanych z tą ustawą. Ustawa przewiduje poważne obowiązki związane z nabyciem nieruchomości rolnej. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat […]

Grunty rolne – ustanowienie hipoteki

Iwo Fisz        25 kwietnia 2016        248 komentarzy

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przewiduje istotną zmianę w ustanawianiu hipotek na nieruchomościach rolnych. Nowelizacja zakłada dodanie art. 68 ust. 2a w ustawie o księgach wieczystych i hipotece: Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. […]

Grunty rolne – zmiany wprowadzone przez Senat

Iwo Fisz        14 kwietnia 2016        78 komentarzy

Na stronach Sejmu pojawił się tekst ustawy przyjęty przez Senat. Spośród ponad 50 poprawek, przyjęto jedynie kilka z nich (większość ma charakter redakcyjny). Teraz zmianami wprowadzonymi przez Senat ma zająć się Sejm. Są natomiast bardzo ważne zmiany merytoryczne: ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha prawo pierwokupu […]

Grunty rolne – ustawa przyjęta przez Senat

Iwo Fisz        14 kwietnia 2016        12 komentarzy

Senat na wczorajszym posiedzeniu przyjął ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – z poprawkami. Ustawę przyjęto stosunkiem głosów: 58 głosów za, 29 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Dziś powinien być dostępny tekst ustawy z uwzględnieniem poprawek Senatu.   Iwo Fisz