Nowelizacja k.p.a. – zrzeczenie się prawa do odwołania

Iwo Fisz        26 lipca 2017        4 komentarze

Nowelizacja k.p.a. przyniosła zmianę, na którą wiele osób czekało. Wprowadzono bowiem możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.

Zmiana ta ma znaczenie zwłaszcza dla inwestorów (zarówno podmiotów prywatnych, jak i np. jednostek samorządu terytorialnego), bo pozwala na przyspieszenie możliwości wykonania decyzji w sprawach, gdzie między stronami nie ma sporu.

Zgodnie z nową regulacją, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Zrzeczenie się może nastąpić zatem jednie, gdy ten termin biegnie – nie można skuteczne zrzec się tego prawa “z góry”.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania powoduje, że z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.

Jak wynika z treści uzasadnienia projektu, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, jest nieodwołalne (co należy ocenić pozytywnie) i niewzruszalne (co budzi bardzo duże wątpliwości w kontekście wad oświadczenia woli). Kwestie te nie zostały jednak wyraźnie wyrażone w przepisach k.p.a.

Wprowadzenie tej instytucji należy ocenić pozytywnie. Praktyka stosowania tej instytucji nie będzie jednak tak oczywista w przypadku niejasnych oświadczeń stron czy też skomplikowanych rozstrzygnięć organów administracji (np. decyzji załatwiającej wiele spraw administracyjnej).

Iwo Fisz

fotografia: Kościół w Żółwinie, woj. lubuskie. Zdjęcie wykonała Anna Buchwald.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Tomasz Czerwiec 21, 2018 o 12:47

A co w przypadku decyzji lokalizacyjnej? Rozumiem, że tutaj ze względu na publiczne obwieszczenia ta zasada (zrzeczenia się prawa do odwołania) nie działa?

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 25, 2018 o 11:40

Zrzeczenie się odwołania może dotyczyć również sytuacji doręczenia decyzji przez obwieszczenie.

Odpowiedz

Tomasz Lipiec 18, 2018 o 15:01

Przepraszam, że po takim czasie, ale w takim razie kto miałby się zrzec prawa do odwołania skoro obwieszczenie może przeczytać każdy. Chodzi o to, że nie widzę szans na wcześniejsze wykonanie decyzji lokalizacyjnej, gdyż obwieszczenie wisi 14 dni a przeczytać je (odwołać się) może każdy.

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 21, 2018 o 15:04

Strony postępowania. To, że doręczenie następuje przez obwieszczenie nie oznacza, że każdy (np. ja) jest stroną tego postępowania. Sposób doręczania korespondencji nie wpływa na ustalanie stron postępowania.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: