Nowelizacja k.p.a. od 1 czerwca 2017 r.

Iwo Fisz        09 maja 2017        15 komentarzy

27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje istotne zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Zmiany będę omawiał w kolejnych wpisach.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest przyspieszenie załatwiania spraw administracyjnych i przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Z tego względu, nowelizacja wprowadza do k.p.a. instytucję milczącego załatwienia sprawy (znaną już np. w Prawie budowlanym w przypadku zgłoszenia robót).  Stosowanie tej instytucji będzie zależne jednak od regulacji w przepisach szczególnych.

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

  • nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
  • nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Potwierdzeniem milczącego załatwienia sprawy ma być zaświadczenie wydane w formie postanowienia, które ma wskazywać istotne informacje o  milczącym załatwieniu sprawy.

Nowelizacja reguluje też kwestie możliwości uniknięcia milczącego załatwienia sprawy przez organ, precyzując, że dla skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wydania decyzji czy postanowienia, pismo to musi zostać nadane u operatora pocztowego, doręczone przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby bądź wprowadzone  do systemu teleinformatycznego, w określonym terminie. Kwestia ta wywoływała wiele wątpliwości w przypadku wnoszenia sprzeciwów od zgłoszenia robót na podstawie Prawa budowlanego.

Kolejne zmiany w k.p.a. będą opisywane w dalszych wpisach. Zapraszam do lektury!

Iwo Fisz

{ 15 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Beata Maj 15, 2017 o 19:15

🙂

Odpowiedz

Adam Maj 26, 2017 o 11:42

Widzę, że zmiany w prawie administracyjnym są wręcz przerażająco częste. Trzeba non-stop trzymać rękę na pulsie żeby nie zostać w tyle.

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 7, 2017 o 12:07

Mam pytanie,
nowe KPA przewiduje możliwość odstąpienia od odwołania po zapoznaniu się z decyzją, co powoduje przyspieszenie uprawomocnienia decyzji. Czy przyspieszenie wydania prawomocnej decyzji jest związane z jakimiś oplatami?

Odpowiedz

Beata Czerwiec 7, 2017 o 18:10

Wydaje mi się ze nie, pierwsze slysze, nie wiąże sie to z zadnymi opłatami tylko dostarczeniem oswiadczen stron o nieodwolywaniu sie od decyzji

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 7, 2017 o 19:38

Właśnie się nad tym zastanawiam. Bo w ustawie o oplacie skarbowej jest, że decyzje są płatne 10 zł poza tymi wymienionymi w załączniku. A takowej w załączniku nie ma

Odpowiedz

Beata Czerwiec 7, 2017 o 20:31

Decyzje tak, niektóre sa płatne, ale Pani pyta o uprawomocnienie decyzji, nigdy nie pobieralam opłaty za uprawomocnienie, czy bedzie ono w normalnym 14 dniowym terminie czy przyspieszonym

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 8, 2017 o 07:49

Też mi się tak wydaje. Ale mój kierownik mówił, że kiedys dziewczyny przyspieszały prawomocnosc decyzji i była perzy tym opłata 10 zł.

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 9, 2017 o 08:54

Pismo z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie podlega opłacie. Jeśli już, to zastanowiłbym się nad opłatą za zaświadczenie o tym, że decyzja jest ostateczna (zakładając, że to jest zaświadczenie i że w ogóle takie zaświadczenie należy wydawać).

Odpowiedz

Beata Czerwiec 9, 2017 o 21:41

Jestem tego samego zdania. Podzielam opinię. Zaswiadczenie tak, płatne. Samo uprawomocnienie nie.

Odpowiedz

Beata Czerwiec 7, 2017 o 20:36

Jutro zapoznam sie bardziej z tematem, bo juz sama mam watpliwosci teraz 🙂

Odpowiedz

Beata Czerwiec 9, 2017 o 22:03

A ja jesli mozna mam pytanie odnośnie zmiany decyzji WZ, robię całe postępowanie zgodnie z kpa, dodatkowo oswiadczenia stron o wyrazeniu zgody na zmianę. I tu pytanie, czy w dniu złożenia wniosku o zmianę juz inwestor musi miec te oswiadczenia ? Przeciez nie zna wszystkich stron postepowania. Wzywam do uzupełnienia czy sama występuje do stron o zgodę? Bo jak narazie sama wysylam pisma z projektem zmiany decyzji o wyrazenie stanowiska w ciagu 7 dni. Inwestora interes zeby doniesli podpisane oswiadczenia. czy dobrze robię?

Odpowiedz

Aleksandra Czerwiec 10, 2017 o 19:13

strony mogą wnieść oświadczenie, dopiero po zapoznaniu się z decyzją. data oświadczenia musi być po dacie wydania decyzji. przeciez nie wiedzą jaką decyzję im wydasz. w ciemno się mają zgadzać?
gdzieś właśnie czytałam, że oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania strona może wnieść, dopiero po otrzymaniu decyzji. nie przed

Odpowiedz

Beata Czerwiec 11, 2017 o 22:04

No tak, to oczywiste, tylko ja pytam o postepowanie o zmiane decyzji wz, nie o odwolywanie sie czy uprawomocnienie. Wniosek inwestora o zmiane decyzji. Zupelnie nowe postępowanie

Odpowiedz

Beata Czerwiec 12, 2017 o 11:21

Tylko ja pytam o zmianę decyzji w trybie art. 155 kpa

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 13, 2017 o 15:40

Niezbędna zgoda stron (art. 155 k.p.a.) jest wymogiem dla zmiany decyzji, a nie wymogiem formalnym wniosku – jej brak powoduje wydanie decyzji odmownej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: