Wycinka drzew na działkach prywatnych

We wpisie Zmiany w ochronie drzew i krzewów sygnalizowałem zmianę przepisów dotyczących usunięcia drzew i krzewów na nieruchomościach osób fizycznych. Od 1 stycznia 2017 r., bez zezwolenia można wycinać drzewa z takich nieruchomości, jeśli następuje to na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Ten przepis już sprawia jednak pewne problemy w praktyce. Zwolnienie nie obejmuje bowiem działek oddanych w użytkowanie wieczyste. Nie są one bowiem własnością osób fizycznych, ale np. gminy czy Skarbu Państwa.

Podobnie, moim zdaniem zwolnienie nie przysługuje, jeśli współwłaścicielem nieruchomości jest osoba prawna (choć tu nie ma jeszcze wypracowanej praktyki).

W praktyce, trudne jest często określenie czy usunięcie drzewa ma nastąpić na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ostrożność powinni zachować tutaj zwłaszcza rolnicy, ponieważ działalność rolnicza w znacznej części przypadków będzie kwalifikowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu tego przepisu.

Trzeba też pamiętać o tym, że ochrona drzew i krzewów może wynikać nie tylko z przepisów ustawy o ochronie przyrody o ochronie zadrzewień, ale również z innych aktów prawnych. Przykładem mogą być uchwały o parkach krajobrazowych czy obszarach chronionego krajobrazu, które mogą zawierać zakazy dotyczące usuwania zadrzewień. Innym przykładem będzie uchwała kwalifikująca drzewo jako pomnik przyrody.

W takim przypadku, zmiana przepisów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów szczególnych. Oznacza to, że nie wolno wycinać drzew z nieruchomości osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, jeśli podlegają one ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

Iwo Fisz

Iwo Fisz
Podobne artykuły

 1. Mieczysław pisze:

  Witam. mam ziemię rolną 1.5 ha w granicach miasta wydane są warunki zabudowy teraz w lutym ,hala magazynowa 2000m2, droga wewnetrzna z parkingiem na 20 miejsc , plac manewrowy 15 x 15 m. działkę zamierzam ogrodzić- słupki betonowe co 2,5 m i siatka. Mój problem polega na tym,że przy granicy działki ok. 30 cm między rowem a moją działką wyrosło ok. 20 samosiejek które na wysokości 130 cm mają obwód od 25 do 45 cm. Mam do Pana pytanie ; czy będę mógł bez konsekwencji kar ściąć te drzewka. Działka jest moją własnością, drzewka przy granicy 30cm uniemożliwiają postawienie płota,rosną w pasie drogowym należącym do gminy. Pas drogowy ma ok. 18 m , droga 5 metrów pobocze od krawędzi drogi na której rosną drzewka to jakieś 8-9 m.Nie chciałbym uruchamiać całej procedury i wyciąć szybko i usunąć wszelkie gałęzie by nie pozostawić śladu. W razie wpadki jakię mogą być kary, czy dobrze rozumiem,że od sztuki nielegalnie wyciętego drzewa zapłacę 500zł. Proszę o komentaż. Mieczysław

  • Iwo Fisz pisze:

   Jak pisałem we wpisie, zależy to od różnych czynników. Nie wiem jak to wygląda w Pana przypadku – musiałbym zapoznać się z tą nieruchomością i drzewami. Kwestie wysokości kary regulują przepisy art. 88 i 89 ustawy o ochronie przyrody – nie jest tak, że płaci się po prostu 500 zł za sztukę.

 2. L pisze:

  A gdyby osoba prawna chciała dokonać wycięcia drzewa lub krzewu nie w celach gospodarczych? Dlaczego w takim aspekcie ograniczać jej prawa?

  • Iwo Fisz pisze:

   Taka osoba powinna uzyskać zezwolenie. Zasadą jest jednak – mimo wszystko – ochrona zadrzewień. Ustawodawca zdecydował się na zwolnienie tylko wobec osób fizycznych.

 3. Żaneta pisze:

  A co w sytuacji gdy chce ściąć drzewo na własnej działce (ponieważ jest stare do tego bardzo wysokie i obawiam się, że może się złamać), ale drzewo to znajduje się w planach zagospodarowania ? Muszę udać się do urzędu po pozwolenie na wycięcie ?

  • Mieczysław pisze:

   Jeśli drzewo jest na działce własnościowej nie wieczyste użytkowanie to jak najszybciej wyciąć , bo przepisy się zmienią.

   • Żaneta pisze:

    A czy ma Pan informacje jakie to będą zmiany ? Czy to jakoś mnie ograniczy albo zadziała na moją szkodę ? Tak, drzewo jest na działce własnościowej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *