Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Iwo Fisz        30 grudnia 2016        7 komentarzy

Koniec 2016 r. przyniósł znaczącą zmianę w kwestii zasad wycinki drzew i krzewów. 16 grudnia 2016 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (dostępną tutaj), która łagodzi ochronę drzew i krzewów. Szczegółowe rozwiązania będę omawiać w dalszych wpisach, a dziś chciałbym zwrócić uwagę na dwie – w mojej ocenie najważniejsze – zmiany.

Po pierwsze, ustawa wyłącza konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotychczas, taka wycinka wymagała zezwolenia (zatem organ mógł udzielić zezwolenia lub odmówić jego udzielenia), ale nie wiązała się z opłatą. Planowana zmiana znacząco zawęża ochronę tych zadrzewień, eliminując konieczność uzyskania zezwolenia.

Po drugie, ustawa przekazuje potężny instrument w ręce gmin. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (czyli przepisu o konieczności uzyskania zezwolenia) nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rada gminy może więc poszerzyć katalog zwolnień od obowiązku uzyskania zezwolenia, przewidziany w ustawie. W praktyce, nie można wykluczyć, że takie uchwały będą wykorzystywane do szerokiego wyłączenia ochrony drzew i krzewów. Prezydent podpisał ustawę 28 grudnia 2016 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Iwo Fisz

 

20160719_125521

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Pawel Styczeń 21, 2017 o 22:14

Witam,

czy “Po pierwsze, ustawa wyłącza konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej” dotyczy rolników?

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 5, 2017 o 15:16

Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tego przepisu. W tym zakresie, rolnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia.

Odpowiedz

Aplikantka Luty 1, 2017 o 15:17

czy pod hasłem ,,osoba fizyczna” mieści sie też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? chodzi mi o sytuację gdzie ktoś pracuje w domu (własność prywatna, działka też), czy to kwalifikuje się juz jako firma i trzeba występować z wnioskiem o wycinkę?

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 5, 2017 o 15:17

Decydujący jest cel usunięcia drzew lub krzewów. Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, prowadząca działalność gospodarczą, może polegać na tym zwolnieniu, o ile usunięcie jest dokonywane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odpowiedz

Prawo budowlane nieruchomości adwokat radca prawny Poznań Łódź Luty 14, 2017 o 20:22

Ja się cieszę z tego uproszczenia, więcej wolności do decydowania ze swoją własnością. Znamy bardzo dobrze wiele sytuacji absurdów przepisów o wycinaniu drzew i krzewów

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 24, 2017 o 07:55

Ja niestety nie mam tak entuzjastycznego podejścia. Moim zdaniem, problem jest o wiele głębszy i ta nowelizacja go nie rozwiązuje.

Odpowiedz

Mariusz Luty 23, 2017 o 12:09

Dzień dobry.

Mam działkę w 50 % pastwiska i 50 % las 5 i 6 kat. Cały teren wygląda jednorodnie, są to leciwe brzozy samosiejki. Czy z części leśnej także mogę usunąć drzewa czy podlegam przepisom o gospodarce leśnej itp. ?

Pozdrawiam
MD

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: