Zmiany w Prawie budowlanym

Iwo Fisz        15 stycznia 2017        4 komentarze

W poprzednim wpisie pisałem o dużych zmianach w przepisach o ochronie drzew i krzewów. To nie jedyne zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. Ważnej nowelizacji doczekało się też Prawo budowlane. Jest to efekt wprowadzenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Zmianie uległ przepis art. 36a Prawa budowlanego, który dotyczy zmiany pozwolenia na budowę. W treści tego przepisu zostały dodany ustęp 5a, który ma stanowić odpowiedź na potrzeby praktyki:

Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Przepis ten wprowadza próg tolerancji odstępstwa w zakresie wymiarów obiektów, które nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę.

Skróceniu uległ też czas na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia. Poprzednio, termin ten wynosi 30 dni, a na mocy nowelizacji został skrócony do 21 dni. Dodatkowo, organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Zmiana ta ma ułatwić realizację praw wykonywanych w oparciu o zgłoszenie.

Zmianie uległ również szereg innych przepisów Prawa budowlanego, jednak część zmian ma charakter redakcyjny. O pozostałych będę pisał w kolejnych postach na blogu.

Iwo Fisz

20160719_153226

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Stanisław Styczeń 23, 2017 o 13:34

Sądzę, że są to zmiany na lepsze. Wydaje mi się, że małymi kroczkami próbujemy walczyć z biurokracją w tym kraju

Odpowiedz

Michał Styczeń 31, 2017 o 11:04

A ja sądzę, że powoli zaczynamy tworzyć San Escobarskie fawele… Polska i tak ma liberalne przepisy budowlane. W USA, Holandii czy Niemczech taki chaos przestrzenny i budowlany jest praktycznie zakazany, bo jest nieekonomiczny.

Odpowiedz

qa Styczeń 31, 2017 o 19:59

“może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu” … lobby deweloperów dopięło swego.

Odpowiedz

tadek Luty 21, 2017 o 19:21

Panie Iwo,
Czy wg.nowych zmian, mogę postawić na zgłoszenie budynek gospodarczy na 0,5 ha działce rolnej, IVkl bez MPZP?
Na planach ma oznaczenie R ale w rzeczywistości to zakrzaczenia i młody zagajnik..
Jeden naczelnik pytał mnie czy nie jest to działka leśna…Na leśnej mogę mieć problem?
Najbliższy sąsiad ok.400m a w studium najprawdopodobniej ma mozliwośc zabudowy siedliskowej.
Czy wyjaśnienie z 2016r GUNBudowlanego o braku konieczności dołączania WZ’tki do zgłoszenia, tyczyć się będzie równiez gruntów bez MPZP?
Pozdrawiam i z góry dziekuję za info

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: