Szkolnictwo wyższe: czy ocena z egzaminu może zostać zaskarżona do sądu?

Iwo Fisz        23 czerwca 2011        5 komentarzy

Prawo o szkolnictwie wyższy stanowi, że niektóre z rozstrzygnięć podejmowanych wobec studenta stanowią decyzje administracyjną (np. decyzja w sprawie skreślenia studenta z listy studentów). Przepis art, 207 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym stanowi m.in. o decyzjach

…podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów…

Czy w tej kategorii mieszczą się oceny z egzaminów zdawanych w toku studiów?

 Nie ulega wątpliwości, że oceny z egzaminów wpływają na sytuację prawną studenta – decydują np. o otrzymaniu stypendium naukowego, przyjęciu na seminarium czy konieczności powtarzania roku. Czy jednak student może kwestionować zasadność otrzymania danej oceny poza strukturami uczelni – w szczególności przed sądem administracyjnym?

Odpowiedź na to pytanie trzeba rozpocząć od wskazania, że uczelnia jest zakładem administracyjnym. W konsekwencji, stosunki administracyjnoprawne nawiązywane ze studentami nie zawsze będą wynikać z decyzji administracyjnych, ale mogą być też częścią władztwa zakładowego. Rozstrzygnięcia będące wykonywaniem władztwa zakładowego to akty administracyjne wewnętrzne; nie stanowią one o nawiązaniu, przekształceniu czy ustaniu stosunku administracyjnoprawnego (E. Ochendowski, Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969, str. 214).

Przykładem takiego aktu wewnętrznego – będącego jednocześnie wyrazem autonomii uczelni, zagwarantowanej konstytucyjnie – jest ocena prac egzaminacyjnych (por. postanowienie WSA w Poznaniu z 2 czerwca 2010 r., sygn. akt II SAB/Po 6/10 czy wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r., I SA/Wa 133/08).Rozstrzygnięcie to nie zostało również poddane kognicji sądów administracyjnych na mocy przepisu szczególnego.

W konsekwencji, sąd administracyjny nie ma kognicji do badania oceny z egzaminu uzyskanej przez studenta. Skarga do WSA w tym zakresie powinna ulec odrzuceniu.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

temelin Czerwiec 23, 2011 o 21:16

Ciekawe, że są aż dwa orzeczenia na ten temat 🙂

Odpowiedz

temelin Czerwiec 23, 2011 o 21:17

w sensie, że student poszedł na wojnę z uczelnią 🙂

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 26, 2011 o 22:48

Orzeczeń jest więcej, ale część z nich dotyczy oceny egzaminów wstępnych.

Odpowiedz

krol Październik 16, 2012 o 09:47

Nie do końca tak jest, czytałem o tym w zeszytach naukowych sądownictwa administracyjnego w numerze 2 z 2012 r.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Październik 16, 2012 o 15:02

krol – możesz podać dokładne namiary na ten tekst?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: