Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi

Wiele ostatnich wpisów było poświęconych nowym regulacjom dotyczącym obrotu nieruchomościami rolnymi. Duża liczba komentarzy i otrzymanych przeze mnie wiadomości wskazuje, że problematyka ta dotyczy bardzo wielu osób.

Dziś chciałbym poświęcić kilka słów innej regulacji, która ogranicza obrót nieruchomościami. Chodzi o przepisy ustawy o lasach, które obowiązują od 30 kwietnia 2016 r. W przeciwieństwie do regulacji dotyczących gruntów rolnych, ustawa o lasach nie zawiera ograniczeń co do tego, kto może być nabywcą nieruchomości leśnej.

Ustawa przewiduje natomiast uprawnienia Lasów Państwowych w przypadku obrotu nieruchomościami leśnymi. W przypadku sprzedaży gruntu:

 1. oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,
 2. przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
 3. gruntu będącego lasem w rozumieniu tej ustawy, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Jeżeli natomiast nabycie gruntu takiego gruntu następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
jednostronnej czynności prawnej, to Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej. Jest to prawo wykupu  nieruchomości leśnej, podobne do prawa wykupu nieruchomości rolnej.

Powyższe uprawnienia Lasów Państwowych nie przysługują jednak w kilku przypadkach:

 1. jeżeli nabywcą jest wskazana w ustawie osoba bliska,
 2.  jeżeli nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
 3. w przypadku dziedziczenia,
 4. w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Naruszenie powyższych przepisów o prawie pierwokupu lub wykupu powoduje nieważność czynności prawnej. Planując nabycie lub zbycie nieruchomości, należy więc dobrze przygotować się do tej transakcji i zadbać o analizę stanu prawnego nieruchomości.

 

 

Iwo Fisz

 

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

 1. Krzyś pisze:

  Czy w decyzji WZ można określić przeznaczenie do zalesienia danego terenu?

 2. Daniel pisze:

  Witam. Posiadam nieużytek o pow. 5300 m i są wydane warunki zabudowy. Z jednej strony graniczę z lasem prywatnym. Chciałbym nabyć kawałek lasu 1200 m i przyłączyć do mojej działki. Czy przy obecnym stanie prawnym istnieje taka możliwość, aby skorzystać z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami ? Czy muszę jednak wydzielić 3001 m i kupić jako oddzielną działkę. Dodam, że las nie graniczy z kasami Państwowymi i ma powierzchnię 2 ha. Pozdrawiam i Proszę o odpowiedź Daniel

  • Iwo Fisz pisze:

   To bardzo szczegółowe kwestie, przy których trzeba przeanalizować sytuację nieruchomości – proszę o kontakt bezpośrednio ze mną (zakładka „Kontakt”).

 3. Marta pisze:

  Dzień dobry. Mam prywatny las i chciałabym dokupić sąsiedni las o powierzchni 1 ha , las który chcę nabyć nie sąsiaduje z lasami państwowymi , czy w tym przypadku można dokonać zakupu.

  • Iwo Fisz pisze:

   Ustawa o lasach nie zawiera ograniczeń co do tego kto może być właścicielem lasu, ale proszę liczyć się z uprawnieniami Lasów Państwowych przy tej transakcji.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *