Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi

Iwo Fisz        26 sierpnia 2016        6 komentarzy

Wiele ostatnich wpisów było poświęconych nowym regulacjom dotyczącym obrotu nieruchomościami rolnymi. Duża liczba komentarzy i otrzymanych przeze mnie wiadomości wskazuje, że problematyka ta dotyczy bardzo wielu osób.

Dziś chciałbym poświęcić kilka słów innej regulacji, która ogranicza obrót nieruchomościami. Chodzi o przepisy ustawy o lasach, które obowiązują od 30 kwietnia 2016 r. W przeciwieństwie do regulacji dotyczących gruntów rolnych, ustawa o lasach nie zawiera ograniczeń co do tego, kto może być nabywcą nieruchomości leśnej.

Ustawa przewiduje natomiast uprawnienia Lasów Państwowych w przypadku obrotu nieruchomościami leśnymi. W przypadku sprzedaży gruntu:

  1. oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,
  2. przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
  3. gruntu będącego lasem w rozumieniu tej ustawy, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Jeżeli natomiast nabycie gruntu takiego gruntu następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
jednostronnej czynności prawnej, to Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej. Jest to prawo wykupu  nieruchomości leśnej, podobne do prawa wykupu nieruchomości rolnej.

Powyższe uprawnienia Lasów Państwowych nie przysługują jednak w kilku przypadkach:

  1. jeżeli nabywcą jest wskazana w ustawie osoba bliska,
  2.  jeżeli nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
  3. w przypadku dziedziczenia,
  4. w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Naruszenie powyższych przepisów o prawie pierwokupu lub wykupu powoduje nieważność czynności prawnej. Planując nabycie lub zbycie nieruchomości, należy więc dobrze przygotować się do tej transakcji i zadbać o analizę stanu prawnego nieruchomości.

Beechforest062005

 

Iwo Fisz

zdjęcie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Las#/media/File:Beechforest062005.jpg, CC BY-SA 3.0, GFDL

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Krzyś Wrzesień 8, 2016 o 07:47

Czy w decyzji WZ można określić przeznaczenie do zalesienia danego terenu?

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 17, 2016 o 12:00

Owszem, taką możliwość przewiduje art. 14 ust. 3 ustawy o lasach.

Odpowiedz

Daniel Październik 16, 2016 o 16:48

Witam. Posiadam nieużytek o pow. 5300 m i są wydane warunki zabudowy. Z jednej strony graniczę z lasem prywatnym. Chciałbym nabyć kawałek lasu 1200 m i przyłączyć do mojej działki. Czy przy obecnym stanie prawnym istnieje taka możliwość, aby skorzystać z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami ? Czy muszę jednak wydzielić 3001 m i kupić jako oddzielną działkę. Dodam, że las nie graniczy z kasami Państwowymi i ma powierzchnię 2 ha. Pozdrawiam i Proszę o odpowiedź Daniel

Odpowiedz

Iwo Fisz Listopad 9, 2016 o 10:09

To bardzo szczegółowe kwestie, przy których trzeba przeanalizować sytuację nieruchomości – proszę o kontakt bezpośrednio ze mną (zakładka “Kontakt”).

Odpowiedz

Marta Listopad 27, 2016 o 16:38

Dzień dobry. Mam prywatny las i chciałabym dokupić sąsiedni las o powierzchni 1 ha , las który chcę nabyć nie sąsiaduje z lasami państwowymi , czy w tym przypadku można dokonać zakupu.

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 17, 2017 o 10:31

Ustawa o lasach nie zawiera ograniczeń co do tego kto może być właścicielem lasu, ale proszę liczyć się z uprawnieniami Lasów Państwowych przy tej transakcji.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: