10 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Potocznie, regulację tę określa się jako ustawę krajobrazową (mimo, że nie jest to 1 spójna ustawa, lecz wprowadzane rozwiązania ujęto w kilku różnych ustawach.

Ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany w kilku kluczowych ustawach – m.in. w ustawie o drogach publicznych, w ustawie o ochronie przyrody i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Tym regulacjom będę poświęcał dalsze wpisy, ale już teraz zasygnalizuję kilka ważnych zmian:

  1. wprowadzenie umowy dotyczącej umieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowym w pasie drogowym granicach miast na prawach powiatu
  2. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane mogą być określane w uchwałach rad gmin, które będą miały moc aktów prawa miejscowego,
  3. możliwość pobierania opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych,
  4. sporządzanie audytów krajobrazowych dla obszaru województwa.

Co istotne, ustawa przewiduje też termin 6 miesięcy na dostosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do nowych wymagań. Ustawa wchodzi w życie 11 września 2015 r.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

  1. Druk pisze:

    Interesujący wpis. Wydaje si e, że ta ustawa jest bardzo korzystna.

  2. Łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze. (Prawo Phillipa)
    Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Żeby nie wyszło jak z ulepszeniem Prawa budowlanego. Chcieli dobrze a wyjdzie jak zwykle.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *