Brak umocowania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i podatkowym

Iwo Fisz        03 kwietnia 2013        Komentarze (0)

W postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu podatkowym strona, co do zasady, może działać przez pełnomocnika. Zbliżone regulacje zawiera ordynacja podatkowa.

Regulacja zawarta w k.p.a., dotycząca pełnomocnictwa, jest lakoniczna i w praktyce przysparza pewnych kłopotów – np. w przypadku, gdy organ błędnie dopuścił do udziału w sprawie pełnomocnika, który w ogóle nie przedłożył pełnomocnictwa albo przedłożone pełnomocnictwo było wadliwe (np. z uwagi na niezachowanie zasad reprezentacji osoby prawnej będącej stroną).

Podobny problem powstaje, gdy istnieje potrzeba odpowiedniego stosowania przepisów o pełnomocnictwie zawartych w innej ustawie – jaką ustawę wybrać?

Kodeks cywilny?

Kodeks postępowania cywilnego?

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?

O tego rodzaju kwestiach możesz przeczytać w artykule dr. Tomasza Brzezickiego i moim pt. “Konwalidacja braku umocowania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym“, który ukazał się w marcowym numerze Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (03/2013)

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: