Dotacje unijne – dokumentacja do skargi do WSA

Iwo Fisz        12 maja 2011        Komentarze (0)

Lektura Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych pokazuje, że ogromna ilość skarg do WSA, dotyczących oceny projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.

Jednym z podstawowych problemów, który istnieje na gruncie zaskarżania negatywnej oceny projektu jest postać dokumentów, które należy załączyć do skargi do WSA.

Ustawodawca nakazuje, aby ze skargą złożono:

kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4 (czyli informację o wynikach procedury odwoławczej)

Przepis ten wydaje się sugerować, że wniosek i “decyzję w I instancji” trzeba załączyć w oryginale, a środek zaskarżenia i “decyzję w II instancji” można załączyć w kopii. Przecież gdyby ustawodawca chciał, żeby postać tych dokumentów miała być taka sama, to nie czyniłby rozróżnienia w treści art. 30c ust. 2 ustawy.

Czy aby na pewno? O tym w kolejnych notkach – i to z przykładami.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: