Dotacje unijne – dokumentacja do skargi do WSA

Lektura Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych pokazuje, że ogromna ilość skarg do WSA, dotyczących oceny projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.

Jednym z podstawowych problemów, który istnieje na gruncie zaskarżania negatywnej oceny projektu jest postać dokumentów, które należy załączyć do skargi do WSA.

Ustawodawca nakazuje, aby ze skargą złożono:

kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4 (czyli informację o wynikach procedury odwoławczej)

Przepis ten wydaje się sugerować, że wniosek i „decyzję w I instancji” trzeba załączyć w oryginale, a środek zaskarżenia i „decyzję w II instancji” można załączyć w kopii. Przecież gdyby ustawodawca chciał, żeby postać tych dokumentów miała być taka sama, to nie czyniłby rozróżnienia w treści art. 30c ust. 2 ustawy.

Czy aby na pewno? O tym w kolejnych notkach – i to z przykładami.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *