Dotacje unijne – nietypowe postępowanie

Postępowania w przedmiocie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity  15 maja 2009 r., Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712). Procedura ta, mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się zbliżona do postępowania administracyjnego (wniosek, udział organu administracyjnego), znacznie się od niego różni.

W ramach tego postępowanie nie dochodzi do ustalenia praw i obowiązków jednostki w sposób władczy – wręcz przeciwnie, postępowanie to dąży do wyłonienia podmiotów, z którymi zawierana jest umowa.

Tryb postępowania w sprawie określa nie tylko ustawa, ale i treść RPO. RPO oczywiście musi być dostosowane do przepisów ustawy. Oznacza to, że jest tu miejsce na wprowadzanie innych rozwiązań, niż te, które występują w K.p.a.

Bardzo specyficzny jest też sposób zaskarżenia negatywnej oceny wniosku. Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, wnioskodawca może wnieść skargę do WSA.

W tym miejscu sprawa się komplikuje:

  • termin na wniesienie skargi to 14 dni (a nie, jak zazwyczaj, 30 dni),
  • skargę wnosi się bezpośrednio do WSA (a nie za pośrednictwem organu),
  • do skargi trzeba dołączyć kompletną dokumentację w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o sposobie rozpatrzenia środka zaskarżenia w ramach RPO.

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że niekompletność dokumentacji  jest brakiem nieusuwalnym – taka skarga podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia! Odmienności w stosunku do K.p.a.  są więc znaczne, a tryb zaskarżenia – sformalizowany.

W takiej sytuacji, przy ogromnej ilości wniosków o dofinansowanie, na gruncie tej ustawy pojawiło się bogate orzecznictwo – które będę omawiał w kolejnych wpisach.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *