Dotacje unijne – nietypowe postępowanie

Iwo Fisz        10 maja 2011        Komentarze (0)

Postępowania w przedmiocie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity  15 maja 2009 r., Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712). Procedura ta, mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się zbliżona do postępowania administracyjnego (wniosek, udział organu administracyjnego), znacznie się od niego różni.

W ramach tego postępowanie nie dochodzi do ustalenia praw i obowiązków jednostki w sposób władczy – wręcz przeciwnie, postępowanie to dąży do wyłonienia podmiotów, z którymi zawierana jest umowa.

Tryb postępowania w sprawie określa nie tylko ustawa, ale i treść RPO. RPO oczywiście musi być dostosowane do przepisów ustawy. Oznacza to, że jest tu miejsce na wprowadzanie innych rozwiązań, niż te, które występują w K.p.a.

Bardzo specyficzny jest też sposób zaskarżenia negatywnej oceny wniosku. Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, wnioskodawca może wnieść skargę do WSA.

W tym miejscu sprawa się komplikuje:

  • termin na wniesienie skargi to 14 dni (a nie, jak zazwyczaj, 30 dni),
  • skargę wnosi się bezpośrednio do WSA (a nie za pośrednictwem organu),
  • do skargi trzeba dołączyć kompletną dokumentację w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o sposobie rozpatrzenia środka zaskarżenia w ramach RPO.

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że niekompletność dokumentacji  jest brakiem nieusuwalnym – taka skarga podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia! Odmienności w stosunku do K.p.a.  są więc znaczne, a tryb zaskarżenia – sformalizowany.

W takiej sytuacji, przy ogromnej ilości wniosków o dofinansowanie, na gruncie tej ustawy pojawiło się bogate orzecznictwo – które będę omawiał w kolejnych wpisach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: